Záhorácke rádio

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Bajanova 17, 909 01 Skalica
Telefón: +421 34 660 09 71
Telefón štúdio: +421 34 22 51 101
Fax: +421 34 660 09 72
Web
Webová stránka: www.zahorackeradio.sk
E-mailová adresa: radio@zahorackeradio.sk
Stream: webový prehrávač
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: Ground 4, s.r.o.
Licencia č.: R/111

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 0.7 %
Pokrytie územia SR: 1 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2010
Radio Data System
RDS PS: ZAHORRAD
RDS PI: 5091
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 2 v pásme FM
89.20 TT Skalica – mesto, ul. Clementisova 57 0.10 H
101.50 TT Senica – mesto, ul. Robotnícka 57 0.07 H