Rádio YES

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
Telefón: +421 38 5 328 328
Telefón štúdio: +421 38 5 311 311
Web
Webová stránka: www.radioyes.sk
E-mailová adresa: studio@radioyes.sk
Stream: 128 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: BP Media, s.r.o.
Licencia č.: R/102
Platnosť od: 20.12.2007
Platnosť do: 20.12.2015

Pokrytie a vysielače

Radio Data System
RDS PS: RadioYES
RDS PI: 5086
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
102.90 NR Topoľčany – mesto 0.25 V