Rádio WOW

Základné informácie

Kontakty
Adresa: A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: +421 948 651 653
Telefón štúdio: +421 948 904 000
Web
Webová stránka: www.radiowow.sk
E-mailová adresa: obchod@radiowow.sk
Stream: webový prehrávač
formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: M Technologies s.r.o.
Licencia č.: R/113

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 1.25 %
Pokrytie územia SR: 1.19 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: WOW_90,4
RDS PI: 5085
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
90.40 TN Bánovce nad Bebravou – mesto, ul. Sládkovičova 1172/34 0.50 V