Rádio WOW

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: +421 38 53 00 684
Telefón štúdio: +421 38 50 00 444
Fax: +421 38 53 00 686
Web
Webová stránka: www.radiowow.sk
E-mailová adresa: info@radiowow.sk
Stream: webový prehrávač
128 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.
Licencia č.: R/95
Platnosť od: 21.12.2006
Platnosť do: 21.12.2014

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 1.25 %
Pokrytie územia SR: 1.19 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: __WOW!__
RDS PI: 5085
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
90.40 TN Bánovce nad Bebravou – mesto, ul. Sládkovičova 1172/34 0.50 V