Rádio Východ

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Moyzesova 45, Prešov, 080 01

Telefón ústredňa: 051/772 4333
Fax: 051/772 3055
URL: www.radiovychod.sk
E-mail: radiovychod@radiovychod.sk

Držiteľ licencie: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o.
Platnosť od: 14.04. 1997
Licencia do: 15.04. 2011

RDS názov: _VYCHOD_
RDS typ: POP_M
RDS PI kód: 5354
RDS funkcie: RT,AF

Reklamné siete