Rádio Twist

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Šalviova 1, Bratislava III, 830 00

Telefón ústredňa: 02 4329 1247
URL: http://www.twist.sk
E-mail: twist@twist.sk

Držiteľ licencie: Rádio Twist a.s.
Platnosť od: 20.12. 1999
Licencia do: 21.12. 2005

RDS názov: _TWIST__
RDS typ: NONE
RDS PI kód: 5341
RDS funkcie: CT,RT,AF,TA

Reklamné siete