Rádio Tour

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Nám. sv. Egídia 43, 058 01 Poprad
Telefón: +421 903 608 499
Web
Webová stránka: www.radiotour.sk
E-mailová adresa: radiotour@radiotour.sk
Stream: 128 kbps, formát mp3
256 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: Turist servis, s.r.o.
Licencia č.: R/96

Pokrytie a vysielače

Radio Data System
RDS PS: __TOUR__
RDS PI: 50E1
RDS PTY: ROCK M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
93.20 PO Poprad – Veľká – Na kopci – vodojem 0.50 V