Okey Top Rádio

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Južná trieda 125 , Košice , 040 01 , , OKEY TOP preberá časť programu Rádia Okey.

Telefón ústredňa: 055 729 8676
Telefón do štúdia: 055 729 8676
URL: http://www.okeytop.sk
E-mail: okeytop@okeytop.sk

Držiteľ licencie: Filjo, s.r.o.
Platnosť od: 17.11. 1999
Licencia do: 18.11. 2005

RDS názov: OKEY-TOP
RDS typ: ROCK M
RDS PI kód: 50D0
RDS funkcie: TP,RT,AF

Rádio preberá časť programu stanice Rádio Okey.

Reklamné siete