SRo 4 – Rádio_FM

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Mýtna 1, 817 90 Bratislava 15
Telefón sekretariát: +421 2 572 738 86
Telefón štúdio: +421 2 524 989 25
Fax: +421 2 572 733 37
Dopravný servis: 0800 900 800
Ostatné kontakty SRo: www.rozhlas.sk/…?page=contacts
Web
Webová stránka: www.radiofm.sk
E-mailová adresa: radiofm@radiofm.sk
Stream: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
256 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
256 kbps, formát ogg
Webová kamera: www.radiofm.sk/onair/webcam.html
Facebook: profil
MySpace: profil
Twitter: profil
Licencia
Vlastník licencie: Slovenský rozhlas (vysielateľ zo zákona)
Vedenie
Generálna riaditeľka SRo: Miloslava Zemková (zemkova@rozhlas.sk)
Programový riaditeľ SRo: Ľuboš Machaj (machaj@rozhlas.sk)
Technický riaditeľ SRo: Róbert Oravec (oravec.r@rozhlas.sk)
Riaditeľ Rádia_FM: Dušan Vančo (dusan@radiofm.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 81.56 %
Pokrytie územia SR: 84.05 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: RADIO_FM
RDS PI: 5202
RDS PTY: OTHER M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 24 v pásme FM
Vysielače označené * šíria program Rádia_FM len v čase od 18:00 do 6:00.
89.00 BB Zvolen – Malá Stráž 1.00 H
89.30 BA Bratislava – Kamzík 10.00 H
91.70 ZA Dolný Kubín – V. Bysterec – Nad brehmi – vodojem 0.50 V
91.80 ZA Čadca – Jurošovský vrch 0.50 V
91.80 ZA Martin – Bystrička – Krásna 0.50 V
91.90 ZA Trstená – Uhlisko 10.00 H
91.90 ZA Žilina – Dubeň 0.50 V
98.00 * BB Lučenec – Blatný vrch 10.00 H
98.30 * BB Modrý Kameň – Španí laz 10.00 H
98.40 BB Žiar nad Hronom – Šibeničný vrch 0.50 V
98.90 PO Stará Ľubovňa – Kotník 10.00 H
101.20 KE Košice – Juh, ul. Werferova 3 1.00 V
101.20 TN Trenčín – Nad oborou 10.00 H
101.30 KE Trebišov – Bánovce nad Ondavou – silážna veža 10.00 H
101.50 PO Prešov – Pod Šibeňom II 0.50 V
101.70 PO Bardejov – Stebnická Magura 10.00 H
102.10 ZA Ružomberok – Úložisko 5.00 H
102.80 TT Borský Mikuláš – Mária Magdaléna 1.00 H
102.80 NR Nové Zámky – Elektrosvit – komín 1.00 H
103.70 NR Štúrovo – Modrý vrch 10.00 H
104.30 PO Poprad – Kráľova hoľa 30.00 H
105.40 BB Banská Bystrica – Laskomer – budova Vysielača SNP 2.00 H
105.90 * KE Rožňava – Dievčenská skala 1.00 H
107.60 PO Snina – Magurica 10.00 H