SRo 3 – Rádio Devín

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Mýtna 1, 817 90 Bratislava 15
Telefón: +421 2 572 734 00
Ostatné kontakty SRo: www.rozhlas.sk/…?page=contacts
Web
Webová stránka: www.rozhlas.sk
E-mailová adresa: devin@rozhlas.sk
Stream: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
256 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
256 kbps, formát ogg
Licencia
Vlastník licencie: Slovenský rozhlas (vysielateľ zo zákona)
Vedenie
Generálna riaditeľka SRo: Miloslava Zemková (zemkova@rozhlas.sk)
Programový riaditeľ SRo: Ľuboš Machaj (machaj@rozhlas.sk)
Technický riaditeľ SRo: Róbert Oravec (oravec.r@rozhlas.sk)
Riaditeľ Rádia Devín: Gerhard Komora (komora@rozhlas.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 91.85 %
Pokrytie územia SR: 91.77 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _DEVIN__
RDS PI: 521B
RDS PTY: VARIED
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 23 v pásme FM (z toho 4 v príprave)
Vysielače označené * šíria program Rádia Devín len v čase od 18:00 do 6:00.
88.70 ZA Námestovo – Magurka 9.50 H
88.80 PO Bardejov – Stebnická Magura 10.00 H
90.00 KE Rožňava – Dievčenská skala 1.00 H
90.80 P TN Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina 10.00 H
94.20 P PO Poprad – Kráľova hoľa 30.00 H
94.60 * NR Nové Zámky – Elektrosvit – komín 1.00 H
95.60 TT Borský Mikuláš – Mária Magdaléna 1.00 H
96.10 PO Stará Ľubovňa – Kotník 10.00 H
96.20 KE Košice – Juh, ul. Werferova 3 0.50 V
97.20 ZA Žilina – Krížava 20.00 H
97.60 P PO Raslavice – Hrabovec – TVP 0.25 V
97.80 TN Trenčín – Nad oborou 10.00 H
99.70 KE Trebišov – Bánovce nad Ondavou – silážna veža 10.00 H
99.80 BB Zvolen – Malá Stráž 0.50 V
99.90 P PO Giraltovce – Kostolná hora – TVP 0.25 V
102.00 BB Banská Bystrica – Laskomer – budova Vysielača SNP 1.00 H
102.20 PO Snina – Magurica 10.00 H
102.60 BB Banská Štiavnica – Sitno 20.00 H
103.10 BB Modrý Kameň – Španí laz 10.00 H
104.40 BA Bratislava – Kamzík 5.00 H
104.60 ZA Ružomberok – Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 0.20 V
106.20 * NR Štúrovo – Modrý vrch 10.00 H
106.70 PO Prešov – Pod Šibeňom II 0.50 V