SRo 2 – Rádio Regina

Základné informácie

Kontakty
Adresa, štúdio BA: Mýtna 1, 817 90 Bratislava 15
Adresa, štúdio BB: Prof. Sáru č. 1, 975 68 Banská Bystrica
Adresa, štúdio KE: Moyzesova 7, 040 01 Košice
Telefón: +421 2 572 737 50
Dopravný servis: 0800 900 800
Ostatné kontakty SRo: www.rozhlas.sk/…?page=contacts
Web
Webová stránka: www.rozhlas.sk
E-mailová adresa: regina@rozhlas.sk
Stream:
- štúdio Bratislava: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
- štúdio Banská Bystrica: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
- štúdio Košice: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
Licencia
Vlastník licencie: Slovenský rozhlas (vysielateľ zo zákona)
Vedenie
Generálna riaditeľka SRo: Miloslava Zemková (zemkova@rozhlas.sk)
Programový riaditeľ SRo: Ľuboš Machaj (machaj@rozhlas.sk)
Technický riaditeľ SRo: Róbert Oravec (oravec.r@rozhlas.sk)
Riaditeľka Rádia Regina: Eva Reiselová (reiselova@rozhlas.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 90.85 %
Pokrytie územia SR: 96 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _REGINA_
RDS PI štúdio BA: 5560
RDS PI štúdio BB: 5960
RDS PI štúdio KE: 5D60
RDS PTY: INFO
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol. Štúdio
Celkom vysielačov: 24 v pásme FM (z toho 8 v príprave)
88.20 BB Lučenec – Blatný vrch 10.00 H BB
88.50 BB Modrý Kameň – Španí laz 10.00 H BB
88.60 KE Rožňava – Dievčenská skala 1.00 H KE
89.20 KE Trebišov – Bánovce nad Ondavou – silážna veža 10.00 H KE
89.30 P PO Bardejov – Mihaľov – Rúrna – TVP 1.00 V KE
91.70 NR Štúrovo – Belá – Pod lesom 10.00 H BA
94.40 P PO Svidník – Nižný Orlík – Hrabníky – TVP 0.25 V KE
95.00 BB Rimavská Sobota – Palaska – Veľký vrch 1.00 H BB
96.90 PO Poprad – Kráľova hoľa 30.00 H BB
97.20 P PO Medzilaborce – Panská Kýčera – TVP 0.20 H KE
99.30 BA Bratislava – Kamzík 10.00 H BA
100.10 ZA Žilina – Krížava 20.00 H BB
100.30 KE Košice – Dubník 100.00 H KE
100.30 P PO Malá Franková – stožiar 0.05 V KE
100.30 P PO Osturňa – stožiar 0.05 V KE
100.30 P PO Spišská Stará Ves – stožiar 0.05 V KE
100.40 ZA Námestovo – Magurka 9.50 H BB
100.60 ZA Ružomberok – Úložisko 5.00 H BB
100.70 TN Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina 8.50 H BA
101.50 BB Banská Bystrica – Suchá hora 100.00 H BB
101.50 P PO Veľká Franková – stožiar 0.05 V KE
101.50 P PO Ždiar – stožiar 0.05 V KE
102.20 NR Nitra – Zobor 10.00 H BA
102.30 PO Stará Ľubovňa – Kotník 10.00 H KE