SRo 1 – Rádio Slovensko

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Mýtna 1, 817 90 Bratislava 15
Telefón: +421 2 572 733 00
Telefón štúdio: +421 2 52 44 44 33
Dopravný servis: 0800 900 800
Ostatné kontakty SRo: www.rozhlas.sk/…?page=contacts
Web
Webová stránka: www.rozhlas.sk
E-mailová adresa: slovensko@rozhlas.sk
Stream: 32 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
32 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
Licencia
Vlastník licencie: Slovenský rozhlas (vysielateľ zo zákona)
Vedenie
Generálna riaditeľka SRo: Miloslava Zemková (zemkova@rozhlas.sk)
Programový riaditeľ SRo: Ľuboš Machaj (machaj@rozhlas.sk)
Technický riaditeľ SRo: Róbert Oravec (oravec.r@rozhlas.sk)
Riaditeľka Rádia Slovensko: Jana Segečová (segecova@rozhlas.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 93.15 %
Pokrytie územia SR: 99.22 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _SRO_1__
RDS PI: 5201
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 24 v pásme FM (z toho 6 v príprave)
89.10 PO Stará Ľubovňa – Kotník 10.00 H
90.10 BB Banská Bystrica – Suchá hora 100.00 H
90.90 BB Modrý Kameň – Španí laz 10.00 H
91.20 NR Nitra – Zobor 10.00 H
91.20 PO Snina – Magurica 10.00 H
92.20 P TN Dubnica nad Váhom – Horné Srnie – Kremenica 1.00 C
92.20 PO Poprad – Kráľova hoľa 30.00 H
92.20 P PO Veľká Franková – stožiar 0.05 V
92.20 P PO Ždiar – stožiar 0.05 V
93.50 PO Bardejov – Stebnická Magura 10.00 H
95.90 TN Trenčín – Nad oborou 10.00 H
96.30 NR Štúrovo – Modrý vrch 10.00 H
96.60 BA Bratislava – Kamzík 100.00 H
96.60 KE Košice – Dubník 100.00 H
96.60 P PO Malá Franková – stožiar 0.05 V
96.60 P PO Osturňa – stožiar 0.05 V
96.60 P PO Spišská Stará Ves – stožiar 0.05 V
97.30 KE Rožňava – Dievčenská skala 1.00 H
99.00 BB Banská Štiavnica – Sitno 20.00 H
102.40 ZA Námestovo – Magurka 9.50 H
103.20 TN Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina 8.50 H
103.50 ZA Žilina – Krížava 20.00 H
103.60 BB Lučenec – Blatný vrch 10.00 H
103.80 ZA Ružomberok – Úložisko 5.00 H