Rádio SiTy

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Vajnorská 53, 831 03 Bratislava
Telefón: +421 2 446 401 07
Telefón štúdio: +421 2 446 411 07
Fax: +421 2 446 421 07
Web
Webová stránka: www.radiosity.sk
E-mailová adresa: info@radiosity.sk
Stream: webový prehrávač
32 kbps, formát mp3
64 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
Webová kamera: www.radiosity.sk/inc/webcam.php
Facebook: profil
Playlist: www.radiosity.sk/Playlist
Licencia
Vlastník licencie: Sity media, s.r.o.
Licencia č.: R/87
Platnosť od: 28.05.2004
Platnosť do: 28.05.2012

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 10.85 %
Pokrytie územia SR: 5.9 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2010
Radio Data System
RDS PS: **SITY**
RDS PI: 5071
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 6 v pásme FM (z toho 1 v príprave)
89.70 BA Bratislava – Devínska Nová Ves – OD 0.03 V
92.10 TT Galanta – mesto, ul. Drevená – silo 0.25 H
92.30 BA Bratislava – Dúbravka – ul. Hanulova 5/b 0.02 V
96.00 P BA Bratislava – Nové Mesto – Millennium Tower I 0.13 V
98.50 BA Bratislava – Petržalka – Ústredné daň. riaditeľstvo 0.03 V
107.00 BA Bratislava – Nové Mesto – Millennium Tower I 0.05 V