Rádio Rebeca

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Námestí SNP č.310, Banská Bystrica, 975 01

Telefón ústredňa: 048 / 4700 689
URL: http://www.rebeca.sk
E-mail: rebeca@rebeca.sk

Držiteľ licencie: TAM ART Productions, s.r.o.
Formát stanice: ROCK
Platnosť od: 04.02. 2004
Licencia do: 04.02. 2012

RDS názov: _REBECA_
RDS typ: ROCK M
RDS PI kód: 5350
RDS funkcie: CT,RT,AF

Reklamné siete