Rádio Dúha

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Bratislavská 432, Dubnica nad Váhom, 018 41

Telefón ústredňa: 042 44 26 343
Telefón do štúdia: 042 44 26 82
URL: http://www.radioduha.sk
E-mail: redakcia@radioduha.sk

Držiteľ licencie: RÁDIOMÉDIA s.r.o.
Platnosť od: 19.03. 1997
Licencia do: 20.03. 2011

RDS názov: _R-DUHA_
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5081
RDS funkcie: TP,RT,AF

Reklamné siete