Rádio 7

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Trans World Radio – Slovakia
P.O.Box 49, 820 02 Bratislava 22
Telefón: +421 2 434 119 11
Fax: +421 2 434 119 10
Web
Webová stránka: www.radio7.sk
E-mailová adresa: radio7@radio7.sk
Stream: 32 kbps, formát mp3
64 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
24 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
Licencia
Vlastník licencie: T.W.Rádio s.r.o.
Licencia č.: R/90
Platnosť od: 23.05.2005
Platnosť do: 23.05.2013
Vedenie
Riaditeľ: Ľubomír Vyhnánek

Pokrytie a vysielače

Radio Data System
RDS PS: RADIO7__
RDS PI: 50B5
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 3 v pásme FM (z toho 2 v príprave)
103.60 P BA Bratislava – Nové Mesto – Millennium Tower I 0.05 V
107.40 P TN Nové Mesto nad Váhom – Skalka 0.20 V
107.70 BB Banská Bystrica – Sásová, ul. Pieninská 25 0.50 V