Rádio Prešov

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Hlavná 69, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 794 4230
Telefón štúdio: +421 51 773 1234
Web
Webová stránka: www.radiopo.eu
E-mailová adresa: radiopo@radiopo.eu
Stream: webový prehrávač
48 kbps, formát ogg
128 kbps, formát ogg
Facebook: profil
Myspace: profil
Licencia
Vlastník licencie: Rádio Prešov, s.r.o.
Licencia č.: R/100
Platnosť od: 21.08.2007
Platnosť do: 21.08.2015
Vedenie
Generálny riaditeľ: Martin Višňovský (mvisnovsky@radiopo.eu)
Programový riaditeľ: Peter Oborník (pobornik@radiopo.eu)
Technický riaditeľ: Tomáš Fesič (tfesic@radiopo.eu)

Pokrytie a vysielače

Radio Data System
RDS PS: _PRESOV_
RDS PI: 50E2
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
91.40 PO Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok 0.50 V