Rádio Piešťany

Základné informácie

Web
Webová stránka: www.radiopiestany.sk
E-mailová adresa: vysielanie@radiopiestany.sk
Stream: 192 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: Winter Media, a.s.
Licencia č.: R/108
Platnosť od: 05.01.2010
Platnosť do: 05.01.2018

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 2.4 %
Pokrytie územia SR: 2.7 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2009
Radio Data System
RDS PS: PIESTANY
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
90.20 TT Piešťany – Vrbové 0.50 V