Rádio ONE

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Štúdio Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
Štúdio Nitra
Mostná 13, 949 01 Nitra
Telefón: +421 48 326 01 05
Telefón BB: +421 48 416 22 22
Telefón NR: +421 37 787 11 11
Web
Webová stránka: www.oneradio.sk
E-mailová adresa: oneradio@oneradio.sk
Stream BB: webový prehrávač
192 kbps, formát mp3
Stream NR: webový prehrávač
192 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: Radio One, s.r.o.
Licencia č.: R/91
Platnosť od: 02.12.2005
Platnosť do: 02.12.2013

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 5.8 %
Pokrytie územia SR: 6.2 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: RADIOONE
RDS PI: 50B4
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 13 v pásme FM (z toho 4 v príprave)
89.20 BB Brezno – Šajba – vodojem 0.50 V
89.70 BB Zvolen – Stráže 13, Povodie stredného Hrona 0.50 V
90.50 BB Banská Bystrica – Horné Pršany – stožiar MMDS 2.00 V
90.60 NR Nitra – Ferrenit – komín 0.25 V
91.40 BB Žiar nad Hronom – Šibeničný vrch – vodáreň 0.50 V
92.30 NR Levice – vrch Vápnik (Šiklóš) – rozhľadňa 0.20 V
92.90 BB Rimavská Sobota – Rim. Janovce – Tuba 0.15 V
93.50 P BB Lučenec – Mikušovce 0.50 V
95.00 P BB Nová Baňa – Brehy – TVP 0.20 V
99.60 P NR Zlaté Moravce – mesto, ul. Priemyselná – komín 0.15 V
99.60 BB Žarnovica – mesto, ul. F. Kráľa 37 0.20 C
107.50 P ZA Ružomberok – Kalvária – vodojem 0.50 V
107.80 ZA Liptovský Mikuláš – Háje 0.25 V