N Rádio

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Vajanského 7, Nitra, 949 01

Telefón ústredňa: 037 6505 952
Telefón do štúdia: 0988 777 952
URL: http://www.nradio.sk
E-mail: spravy@nradio.sk

Držiteľ licencie: N-Rádio s.r.o.
Platnosť od: 15.07. 1999
Licencia do: 16.07. 2013

RDS názov: N-RADIO_
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5082
RDS funkcie: TP,CT,RT

Reklamné siete