Rádio NAJ

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Okružná 5, Trnava, 917 01

Telefón ústredňa: 033/ 599 20 64
Fax: 033/ 599 20 65
URL: http://www.radionaj.com
E-mail: radionaj@radionaj.com

Držiteľ licencie: A.W.G. s.r.o.
Platnosť od: 20.01. 2003
Licencia do: 20.01. 2011

RDS názov: *_NAJ_*_
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5351
RDS funkcie: TP,RT,AF

Reklamné siete