Rádio Metropola

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Telefón: +421 2 6828 6828
Telefón štúdio: +421 2 6828 6666
Web
Webová stránka: www.radiometropola.sk
E-mailová adresa: studio@radiometropola.sk
Stream: 128 kbps, formát mp3
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: Radio ON, s.r.o.
Licencia č.: R/99
Platnosť od: 16.08.2007
Platnosť do: 16.08.2015

Pokrytie a vysielače

Radio Data System
RDS PS: METROPOL
RDS PI: 5073
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
97.20 BA Bratislava – Petržalka – Technopol 0.25 H