Rádio MAX

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
Štúdio: Párovská 2, 949 01 Nitra
Telefón: +421 37 65 10 102
Telefón štúdio: +421 37 65 10 101
Fax: +421 37 65 10 103
Web
Webová stránka: www.radiomax.sk
E-mailová adresa: info@radiomax.sk
Stream: webový prehrávač
Licencia
Vlastník licencie: MAXMEDIA, s.r.o.
Licencia č.: R/63
Platnosť od: 26.05.1998
Platnosť do: 27.05.2012

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 8.13 %
Pokrytie územia SR: 7.17 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: RADIOMAX
RDS PI: 5083
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 2 v pásme FM
98.70 NR Nové Zámky – Dvorská cesta – tepláreň – komín 1.00 C
101.00 NR Nitra – Ferrenit – komín 0.10 V