Rádio Lumen

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
Telefón ústredňa: +421 48 471 08 00
Telefón štúdio: +421 48 471 08 88
Fax: +421 48 471 08 40
Web
Webová stránka: www.lumen.sk
E-mailová adresa: lumen@lumen.sk
Stream: webový prehrávač
32 kbps, formát mp3
64 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
64 kbps, formát ogg
Webová kamera: audio.lumen.sk/webcam/webcam.htm
Licencia
Vlastník licencie: Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Licencia č.: R/75
Platnosť od: 02.06.2000
Platnosť do: 03.06.2014
Vedenie
Generálny riaditeľ: Juraj Spuchľák (spuchlak@lumen.sk)
Programový riaditeľ: Monika Strečková (streckova@lumen.sk)
Obchodný riaditeľ: Marta Drotárová (drotarova@lumen.sk)
Technický riaditeľ: Ján Kraus (kraus@lumen.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 71.6 %
Pokrytie územia SR: 66.8 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _LUMEN__
RDS PI: 5343
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 29 v pásme FM (z toho 1 v príprave)
89.40 ZA Martin – Turčianske Kľačany – Diely 0.50 V
89.70 ZA Ružomberok – Úložisko 1.00 C
89.80 ZA Žilina – Veľké Hradisko 0.30 V
90.60 ZA Skalité – Poľana – stožiar MMDS 0.05 V
92.90 PO Prešov – Stráž 0.20 H
93.20 PO Snina – Magurica 0.30 V
93.30 BB Banská Štiavnica – Sitno 2.00 H
93.30 TN Trenčín – Nad oborou 10.00 H
93.50 NR Štúrovo – mesto, ul. Jesenského 68 0.50 V
93.80 BA Bratislava – Kamzík 5.60 H
94.40 KE Košice – Heringeš 0.25 H
95.60 NR Topoľčany – Norovce – Hranča – GSM 0.25 V
95.70 NR Nitra – Kostol sv. Urbana, ul. Morušova 0.25 V
96.10 TT Senica – silážna veža 0.20 V
98.00 NR Zlaté Moravce – ul. Palárikova – stožiar 0.50 V
98.10 TN Prievidza – Remata – Bralová skala 1.00 H
98.10 TT Trnava – Trnavská tepláreň – komín 0.13 V
99.10 PO Bardejov – Vinbarg – Pastoračné centrum 0.70 H
99.80 PO Levoča – Mariánska hora – pútnický dom 0.20 V
99.80 PO Stará Ľubovňa – Ľubovniansky hrad 0.50 V
102.90 BB Banská Bystrica – Panský diel 0.10 H
102.90 PO Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Hotel Panoráma 2.00 H
103.30 KE Michalovce – Hôrka 2.00 H
103.40 BB Brezno – Valaská – Chvatimech 0.50 V
105.20 P TT Skalica – mesto, ul. Mallého 0.10 V
105.80 ZA Čadca – Drahošanka 0.25 V
105.80 ZA Námestovo – Magurka 9.50 H
106.30 BB Lučenec – Táňovo 3.00 H
106.30 KE Rožňava – Poľnonákup – silážna veža 1.00 V