Rádio Košice

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Floriánska 17, 040 01 Košice
Telefón ústredňa: +421 55 729 59 60
Telefón štúdio: +421 55 729 59 59
Fax: +421 55 729 59 60
Web
Webová stránka: www.radiokosice.sk
E-mailová adresa: info@radiokosice.sk
Stream: webový prehrávač, 64 kbps, formát mp3
webový prehrávač, 128 kbps, formát mp3
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: Marek Petráš
Licencia č.: R/93
Platnosť od: 17.07.2006
Platnosť do: 17.07.2014

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 4.86 %
Pokrytie územia SR: 1.62 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _KOSICE_
RDS PI: 50D1
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 3 v pásme FM
90.40 PO Prešov – priemyselný park Záborské, stožiar Orange 0.50 V
91.70 KE Košice – Nižný Heringeš 0.50 V
106.90 KE Košice – Bočiar – komín 0.50 V