Rádio Kiss

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Masarykova 2, 040 01 Košice
Telefón ústredňa: +421 55 79 80 323
Telefón štúdio: +421 55 79 80 345
Fax: +421 55 79 80 329
Dopravný servis: 0800 700 666
Web
Webová stránka: www.radiokiss.sk
E-mailová adresa: kiss@radiokiss.sk
Stream: webový prehrávač
128 kbps, formát mp3
48 kbps, formát ogg
96 kbps, formát ogg
64 kbps, formát mp3pro
24 kbps, formát aac
64 kbps, formát aac
160 kbps, formát aac
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: Radio Kiss, s.r.o.
Licencia č.: R/77
Platnosť od: 11.08.2000
Platnosť do: 13.08.2014

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 20.52 %
Pokrytie územia SR: 22.68 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: K_I_S_S
RDS PI: 5352
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 10 v pásme FM (z toho 2 v príprave)
89.00 P KE Rožňava – Dievčenská skala 0.20 H
90.80 PO Prešov – Stráž 2.00 H
92.60 PO Levoča – Brezová 0.50 H
95.90 PO Snina – Ščobík 10.00 H
97.00 KE Michalovce – Hôrka 5.00 H
97.80 P PO Medzilaborce – Panská Kýčera – vodojem 0.20 H
97.80 PO Stropkov – Baňa 1.00 H
104.10 PO Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok 0.50 H
104.20 PO Domaša – Holčíkovce – Brezovec 0.50 H
104.50 KE Košice – Furča, ul. Furčianska 0.10 H