Rádio Jemné Melódie

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Telefón ústredňa: +421 2 48 48 48 11
Telefón štúdio: +421 2 48 48 48 48
Fax: +421 2 48 48 48 66
Web
Webová stránka: www.jemnemelodie.sk
E-mailová adresa: jemnemelodie@jemnemelodie.sk
Stream: 128 kbps, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: TAM ART Productions, s.r.o.
Licencia č.: R/84
Platnosť od: 04.02.2004
Platnosť do: 04.02.2020
Vedenie
Generálny riaditeľ: Tomáš Karpel
Technický riaditeľ: Rastislav Šangala

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 83.69 %
Pokrytie územia SR: 81.56 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2009
Radio Data System
RDS PS: _JEMNE__
RDS PI: 5354
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 22 v pásme FM (z toho 3 v príprave)
87.70 BB Banská Bystrica – Suchá hora 10.00 H
87.80 NR Nitra – Klokočina, ul. Kmeťova 687 – vodáreň 0.50 V
88.00 TN Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina 8.50 H
89.70 ZA Námestovo – Brehy, ul. Veterná 152 0.50 V
91.90 NR Zlaté Moravce – ul. Palárikova – stožiar 0.20 V
92.40 ZA Trstená – mesto, ul. Odbojárov – stožiar O2 0.50 H
92.50 BB Nová Baňa – ul. Železničný rad 24, komín Knauf 0.25 V
93.80 BB Rimavská Sobota – mesto – ul. Veterná, obytný dom 0.20 H
96.30 ZA Liptovský Mikuláš – Háje 0.50 H
98.10 P PO Spišská Nová Ves – Modrý vrch – TVP 0.50 V
98.50 BB Tornaľa – Poľnoprodukt – silážna veža 0.50 V
98.60 KE Košice – Dubník 80.00 H
99.40 P KE Rožňava – Poľnonákup – silážna veža 0.50 V
99.60 P BB Brezno – Dúbravka, ul. Cintorínska – TVP 0.30 V
99.60 BB Lučenec – mesto, ul. Rúbanisko II/62, obytný dom 0.25 V
101.30 ZA Ružomberok – Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 0.10 V
103.60 PO Poprad – SOU stavebné, ul. Okružná 25 0.20 V
104.20 NR Levice – mesto, ul. Dopravná 11 0.50 V
104.50 NR Štúrovo – mesto, ul. Jesenského 68 0.20 V
106.60 BA Bratislava – Kamzík 10.00 H
106.90 ZA Žilina – Krížava 3.00 H
107.70 PO Stará Ľubovňa – Kotník 1.00 H