Hornet Rádio

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Skladná 38, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 622 23 05
Web
Webová stránka: www.hornetradio.fm
E-mailová adresa: info@hornetradio.fm
Stream: webový prehrávač
64 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
32 kbps, formát aac
64 kbps, formát aac
96 kbps, formát aac
32 kbps, formát ogg
64 kbps, formát ogg
96 kbps, formát ogg
Licencia
Vlastník licencie: ČH Hornets, s.r.o.
Licencia č.: R/97
Platnosť od: 10.01.2007
Platnosť do: 10.01.2015

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 6.8 %
Pokrytie územia SR: 3.2 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _HORNET_
RDS PI: 50D3
RDS PTY: SPORT
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 3 v pásme FM
89.80 PO Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok 0.20 V
103.20 KE Košice – Šibená hora 0.04 H
104.20 ZA Žilina – ul. Vysokoškolákov 4 – Dom techniky 0.50 V