Rádio Hit FM

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Električná 17, 911 01 Trenčín
Telefón: +21 32 652 43 03
Dopravný servis: 0905 964 964
Web
Webová stránka: www.hitfm.sk
E-mailová adresa: hitfm@hitfm.sk
Stream: webový prehrávač
Licencia
Vlastník licencie: SPINOZA, s.r.o.
Licencia č.: R/106
Platnosť od: 25.06.2010
Platnosť do: 25.06.2018
Vedenie
Riaditeľ: Marián Horniš (hornis@hitfm.sk)
Programový riaditeľ: Václav Chalupa (chalupa@hitfm.sk)
Obchodný riaditeľ: David Jaroš (jaros@hitfm.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 9.75 %
Pokrytie územia SR: 7.53 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: _HIT_FM_
RDS PI: 5080
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 10 v pásme FM
90.80 ZA Žilina – Dubeň 0.50 V
91.30 BB Banská Bystrica – Kostiviarska – vodojem 0.50 V
91.80 TN Trenčín – Záblatie – Rúbanisko 0.50 V
93.40 TT Trnava – ul. Coburgova – komín ZSE 0.15 V
96.40 TN Partizánske – Brodzany 1.00 H
97.40 NR Topoľčany – Súlovce – vodojem 0.25 V
102.10 TN Považská Bystrica – Hôrka 0.50 V
104.50 TN Prievidza – Staré mesto – silážna veža 1.00 V
105.40 NR Nitra – Klokočina, ul. Kmeťova 687 – vodáreň 0.20 V
107.20 ZA Martin – Bystrička – Krásna 0.25 V