Hviezda FM

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Štefánikova trieda 46, Nitra, 949 01

Telefón ústredňa: 037 7721 647
URL: http://www.radionitra.sk
E-mail: radio@radionitra.sk

Držiteľ licencie: Rádio Nitra s.r.o.
Platnosť od: 10.03. 1995
Licencia do: 11.03. 2009

RDS názov: HVIEZDA_
RDS typ: VARIED
RDS PI kód: 535F
RDS funkcie: TP,CT,RT,AF,TA

Reklamné siete