Rádio HEY!

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Jelšová 11, 831 01 Bratislava 37
Telefón ústredňa: +421 2 59 30 30 30
Telefón štúdio: +421 2 54 77 66 55
Fax: +421 2 54 77 77 77
Web
Webová stránka: www.radiohey.sk
E-mailová adresa: radiohey@radiohey.sk
Stream: webový prehrávač
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: GES Slovakia, s.r.o.
Licencia č.: R/88
Platnosť od: 22.07.2004
Platnosť do: 22.07.2012
Vedenie
Generálny riaditeľ: Milan Urbaník (urbanik@radiohey.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 58.89 %
Pokrytie územia SR: 54.61 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: *_HEY_*_
RDS PI: 5345
RDS PTY: VARIED
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 6 v pásme FM
88.80 NR Nitra – Zobor 10.00 H
97.60 BB Banská Bystrica – Suchá hora 50.00 H
98.80 ZA Ružomberok – Úložisko 5.00 H
100.30 BA Bratislava – Hradný vrch 1.00 V
102.40 BB Rimavská Sobota – Vinice – Záhradky 0.50 H
107.30 PO Poprad – Zámčisko 2.00 V