Rádio GO DeeJay

Základné informácie

Kontakty
Adresa: O.C. Laugarício, Vajanského 6, 911 01 Trenčín
Telefón: +421 911 898 885
Telefón štúdio: +421 905 607 637
Web
Webová stránka: www.djgo.sk
E-mailová adresa: djgo@djgo.sk
Stream: 32 kpbs, formát mp3
Licencia
Vlastník licencie: Marián Dokupil – Doko Media
Licencia č.: R/89
Platnosť od: 26.10.2004
Platnosť do: 26.10.2012
Vedenie
Riaditeľ: Marián Dokupil

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 0.58 %
Pokrytie územia SR: 0.39 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: =DEEJAY=
RDS PI: 5084
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 4 v pásme FM
88.30 TN Púchov – mesto, ul. Kpt. Jaroša – silo 0.30 V
88.50 TN Dubnica nad Váhom – mesto, ul. Kollárova 1308 0.15 H
89.80 TN Trenčín – Trenčiansky hrad 0.03 H
92.80 TN Trenčín – Laugarício, ul. Vajanského 6 0.50 H