Rádio G3

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Bajanova 17, 909 01 Skalica
Telefón: +421 34 660 09 71
Telefón štúdio: +421 34 22 51 101
Fax: +421 34 660 09 72
Web
Webová stránka: www.radiog3.sk
E-mailová adresa: radiog3@radiog3.sk
Stream: webový prehrávač
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie:
Licencia č.: R/79
Platnosť od: 13.06.2002
Platnosť do: 13.06.2010

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 0.78 %
Pokrytie územia SR: 0.85 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: RADIO_G3
RDS PI: 5091
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 2 v pásme FM
89.20 TT Skalica – mesto, ul. Clementisova 57 0.10 H
101.50 TT Senica – mesto, ul. Robotnícka 57 0.10 H