Fun Rádio

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Leškova 5, 815 25 Bratislava
Telefón ústredňa: +421 2 577 87 111
Telefón štúdio: +421 2 524 94 626
Fax: +421 2 577 87 110
Dopravný servis: 0800 800 200
Web
Webová stránka: www.funradio.sk
E-mailová adresa: info@funradio.sk
Stream: webový prehrávač
64 kbps, formát mp3
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: RADIO, a.s.
Licencia č.: R/71
Platnosť od: 17.12.1999
Platnosť do: 18.12.2013
Vedenie
Generálny riaditeľ: Patrik Ziman
Programový riaditeľ: Rasťo Dutka
Technický riaditeľ: Juraj Neveselý

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 79.1 %
Pokrytie územia SR: 80.8 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: FUNRADIO
RDS PI: 5340
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 17 v pásme FM
87.70 KE Košice – Dubník 80.00 H
89.10 TN Trenčín – Nad Oborou II – Javorník 10.00 H
89.20 ZA Ružomberok – Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 0.10 V
91.60 BB Lučenec – Blatný vrch 10.00 H
93.20 BB Tornaľa – mesto, ul. Škultétyho 0.10 V
94.00 NR Nitra – mesto, ul. Hviezdna 2 0.10 V
94.30 BA Bratislava – Kamzík 100.00 H
95.00 ZA Liptovský Mikuláš – Háje 1.00 C
99.20 ZA Žilina – Veľká Lúka 20.00 H
102.50 PO Poprad – Hranovnica – Dubina 1.00 H
102.80 PO Bardejov – Vinbarg, ul. L. Novomeského 0.50 H
102.80 KE Rožňava – Poľnonákup – silážna veža 1.00 V
102.90 KE Košice – Juh, ul. Werferova 3 1.00 V
104.00 BB Banská Bystrica – Suchá hora 100.00 H
104.00 TT Senica – mesto, ul. Štefánikova 723 0.50 V
106.30 TN Považská Bystrica – Rozkvet, ul. Bernolákova 2073 0.25 V
107.10 NR Levice – Veľká Vápenná 4.00 V