Rádio Frontinus

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Telefón: +421 41 763 33 67
Telefón štúdio: +421 41 763 33 33
Fax: +421 41 764 11 11
Web
Webová stránka: www.frontinus.sk
E-mailová adresa: radio@frontinus.sk
Stream: 32 kbps, formát wma
128 kbps, formát wma
Webová kamera: www.frontinus.sk/cam_float.htm
Licencia
Vlastník licencie: FRONTINUS s.r.o.
Licencia č.: R/65
Platnosť od: 02.09.1998
Platnosť do: 03.09.2012
Vedenie
Riaditeľ: Rudolf Podkrivacký

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 6.01 %
Pokrytie územia SR: 4.51 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: FRONTIN
RDS PI: 50B2
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 3 v pásme FM
96.10 ZA Čadca – Jurošovský vrch II 1.00 H
96.20 ZA Martin – Matica slovenská, Nám. J.C. Hronského 1.00 V
104.60 ZA Žilina – Straník II 1.00 H