Rádio Forte

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Okružná 5, Trnava, 917 01

Telefón ústredňa: 033 5501 378
URL: http://www.forte.sk
E-mail: forte@radio-forte.sk

Držiteľ licencie: Rádio Forte s.r.o.
Platnosť od: 04.08. 1999
Licencia do: 30.10. 2002

RDS názov: _FORTE__
RDS typ: NONE
RDS PI kód: 5351
RDS funkcie: AF

Reklamné siete