Rádio Flash

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Svätoplukova 2, Prešov, 080 01

Telefón ústredňa: 051 772 3242
Telefón do štúdia: 051 772 5757
URL: http://www.radioflash.sk
E-mail: flash@radioflash.sk

Držiteľ licencie: Flash Prešov s.r.o.
Platnosť od: 28.12. 1999
Licencia do: 29.12. 2005

RDS názov: _FLASH__
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5031
RDS funkcie: TP,CT,RT,TA

Reklamné siete