Rádio Fajn

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Nám. Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina

Telefón ústredňa: 041 51 24 300
Fax: 041 51 24 300
Telefón do štúdia: 041 51 24 40
URL: http://www.radiofajn.net
E-mail: redakcia@radiofajn.net

Držiteľ licencie: Servis Slovakia, s.r.o.
Formát stanice: AC
Platnosť od: 27.01. 2004
Licencia do: 26.01. 2012

RDS názov: *_FAJN_*
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5399
RDS funkcie: TP,RT

Reklamné siete