Dobré rádio

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Moravská 95, Košice
Web
Webová stránka: www.dobreradio.sk
E-mailová adresa: dobreradio@dobreradio.sk
Stream: 192 kbps, formát mp3
128 kbps, formát mp3
64 kbps, formát mp3Pro
Licencia
Vlastník licencie: DRV, s.r.o.
Licencia č.: R/109

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 1.7 %
Pokrytie územia SR: 1.7 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2009
Radio Data System
RDS PS: _DOBRE_R
RDS PI: 50E3
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
97.20 PO Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok 0.50 V