Rádio Beta

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Okrajová 12, 972 01 Bojnice
Telefón: 046 / 540 32 22
Fax: 046 / 540 31 11
Web
Webová stránka: www.beta.sk
E-mailová adresa: radio@beta.sk
Stream: webový prehrávač
Licencia
Vlastník licencie: Rádio Bojnice s.r.o.
Licencia č.: R/92
Platnosť od: 06.03.2006
Platnosť do: 06.03.2014
Vedenie
Riaditeľ: Štefan Kurušta (sef@beta.sk)

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 5.62 %
Pokrytie územia SR: 4.78 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: __BETA__
RDS PI: 50B1
RDS PTY:
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 2 v pásme FM
93.90 TN Prievidza – Kuní vrch 1.00 H
104.30 TN Trenčín – Záblatie – Rúbanisko 0.50 V