Rádio Best

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Vajnorská ulica 53, 831 03 Bratislava
Telefón: +421 2 446 401 07
Fax: +421 2 446 421 07
Web
Webová stránka: www.bestradio.sk
E-mailová adresa: info@bestradio.sk
Stream: webový prehrávač
128 kbps, formát mp3
96 kbbs, formát ogg
Playlist: www.bestradio.sk/odohrane-skladby
Licencia
Vlastník licencie: Best FM Media, spol. s r.o.
Licencia č.: R/101
Platnosť od: 05.12.2007
Platnosť do: 05.12.2015

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 3.91 %
Pokrytie územia SR: 0.57 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: BEST_FM_
RDS PI: 5072
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 4 v pásme FM (z toho 1 v príprave)
93.00 TT Trnava – Skloplast – ul. Strojárenská – komín 0.20 V
95.60 P BB Banská Bystrica – Kostiviarska – vodojem 0.50 V
95.60 BA Bratislava – Staré Mesto, ul. Karadžičova – CBC I 0.10 V
98.00 ZA Žilina – ul. Športová 2 – hotel Holiday Inn 0.25 V