Rádio B1

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Leškova 5, Bratislava, 811 04

Telefón ústredňa: 02/5249 4077
Fax: 02/ 5249 2701
URL: http://www.radiob1.sk
E-mail: b1@radiob1.sk

Držiteľ licencie: Ragtime, s.r.o.
Platnosť od: 29.12. 1995
Licencia do: 30.12. 2009

RDS názov: RADIO_B1
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 5070
RDS funkcie: TP,CT,RT,TA

Reklamné siete