Rádio Aligator

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Telefón: +421 2 6828 6666
Web
Webová stránka: www.radioaligator.sk
E-mailová adresa: radioaligator@radioaligator.sk
Stream: 128 kbps, formát mp3
96 kbps, formát mp3
64 kbps, formát mp3
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: Radio ON, s.r.o.
Licencia č.: R/99
Platnosť od: 16.08.2007
Platnosť do: 16.08.2015

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 6.8 %
Pokrytie územia SR: 3.1 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: ALIGATOR
RDS PI: 5073
RDS PTY: ROCK M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 2 v pásme FM (z toho 1 v príprave)
97.20 P BA Bratislava – Devínska Nová Ves – vodáreň 0.10 V
97.20 BA Bratislava – Petržalka – Technopol 0.25 H