Radio

Zoznam slovenských terestriálnych rozhlasových staníc

(kategorizovaný podľa územného rozsahu definovaného v licencii vydanej Radou pre vysielanie a retransimisiu)

Slovenský rozhlas

Multiregionálne stanice

Regionálne stanice

Lokálne stanice


Ukončené vysielanie

stanice, ktoré ukončili vysielanie počas pôsobenia webu RadioTV.sk