Rádio Jemné Melódie vracia trnavskú frekvenciu

melodie-logo Aktuálna štvorka na slovenskom rozhlasovom trhu upravuje svoje pokrytie. Po minuloročnom navýšení výkonu bratislavského vysielača sa pre Jemné Melódie stala zbytočnou dočasne nízkovýkonná frekvencia 90.8 MHz v Trnave. Predstavitelia rádia sa preto rozhodli, že ju ďalej využívať nebudú a uvoľnia ju pre iných vysielateľov.


Rádio Jemné Melódie momentálne využíva 2 silné frekvencie z tzv. ženevskej sady, ktoré boli koordinované s rovnakými parametrami na rovnakú kótu – Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina. Ide o frekvencie 88.0 MHz a 90.8 MHz, obidve s maximálnym povoleným vyžiareným výkonom 10 kW. Kým prvá menovaná frekvencia sa využíva v pôvodných parametroch, druhá bola ešte v čase, keď ju malo pridelenú dnes už neexistujúce Rádio Forte, prekoordinovaná na kótu Jaslovské Bohunice s dramaticky zníženým výkonom 250 Wattov. Po pridelení frekvencie Rádiu Jemné Melódie ostal tento stav naďalej v platnosti, čím dochádzalo k plytvaniu s už aj tak obmedzeným množstvom dostupných rozhlasových frekvencií. V najbližšom čase však môže dôjsť k náprave – Rádio Jemné Melódie totiž nepočíta s ďalším využívaním trnavskej frekvencie.

Na dôvody jej dobrovoľného vrátenia Rade pre vysielanie a retransmisiu sme sa opýtali technického riaditeľa Rádia Jemné Melódie Rastislava Šangalu. “Žiadosť o odňatie frekvencie 90,8 MHz sme podali z jediného dôvodu, zvýšením výkonu bratislavského vysielača 106.6 MHz došlo k prekrytiu dosahu s vysielačom 88.0 MHz Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina a tým pádom pre nás frekvencia 90.8 MHz nie je potrebná a dávame ju k dispozícii iným vysielateľom.” Posledným dňom, kedy bude na frekvencii 90.8 MHz možné počuť vysielanie Rádia Jemné Melódie je pondelok 31. januára 2011.

Frekvencia bude následne zaradená do niektorého z najbližších licenčných konaní, ktoré vyhlasuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Keďže podľa vyjadrenia Ing. Márie Alakšovej z Telekomunikačného úradu SR je možné túto frekvenciu využívať v pôvodných parametroch (tj. z kóty Veľká Javorina s výkonom 10 kW ERP), predstavitelia Rady budú musieť dbať na to, aby ju pridelili vysielateľovi, ktorý zabezpečí jej plnohodnotné využitie.

Nové vysielače už čoskoro

Rozširovanie pokrytia v podaní Jemných Melódií bude pokračovať aj tomto roku. Aktuálne má rádio pridelených päť nových frekvencií – Nová Baňa 92.5 MHz, Lučenec 99.6 MHz, Rimavská Sobota 93.8 MHz, Námestovo 89.7 MHz a Trstená 92.4 MHz. Podľa slov technického riaditeľa by všetky vysielače mali byť uvedené do prevádzky na jar tohto roka, pričom ako prvé budú už v marci spustené vysielače Nová Baňa a Námestovo.

Vlado Valaštiak | další články autora 20.01 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Technika

Více článků