Zmeny v Rádiu OKEY pod rúškom tajomstva

Licenčná rada koncom minulého odsúhlasila jednopercentný prevod medzi dvomi akcionármi Rádia Okey a nedávno vzala na vedomie aj ďalší prevod v licencovanej spoločnosti, ktorý však už nebol konkretizovaný z dôvodu obchodného tajomstva.



– Kto bude novým partnerom Rádia Okey? –
* Do Rádia OKEY pravdepodobne vstúpi nový investor. Nasvedčujú tomu prevody akcií v spoločnosti Okey rádio, a.s., ktorá vlastní licenciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu koncom minulého odsúhlasila jednopercentný prevod medzi dvomi akcionármi a pred nedávnom vzala na vedomie aj ďalší prevod v spoločnosti, ktorý však už nebol konkretizovaný z dôvodu obchodného tajomstva. Rovnako nie sú zatiaľ zverejnené ani zmeny právnych skutočností, ktoré by mohli napovedať viac o vstupe investora.



Radio OkeyRada na základe žiadostí účastníka konania, OKEY RÁDIO, a.s., udelila 19. decembra 2006 predchádzajúci súhlas s prevodom 1% obchodného podielu akcionára spoločnosti,” potvrdil nám Riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Tento prevod realizoval akcionár R-MEDIA, s.r.o, nadobúdateľom bola spoločnosť FORWARD-MEDIA, spol. s r.o. Predchádzajúci súhlas Rady je uvedený v zápise zo dňa 19.12.2006.



O niekoľko dní však malo dôjsť k ďalšiemu prevodu, ktorý však už nebol vedený ako správne konanie pod vplyvom RVR. “Prevod obchodných podielov zo dňa 28.12.2006 nebol vedený ako správne konanie, nakoľko Rada naň nemala kompetencie v zmysle zákona. Žiadateľ avizoval len zmeny právnych skutočností svojich spoločníkov, požiadal však o utajenie údajov z dôvodu obchodného tajomstva,” uvádza sa vo vyjadrení licenčného odboru RVR, ktoré nám zaslal Kukliš.



Na prevod menšinového podielu netreba súhlas rady



Toto stanovisko sa dá vyložiť aj tak, že prevod akcií z konca roka prebehol bez predošlého súhlasu Rady. Zákon o vysielaní a retransmisii totiž vyžaduje súhlas iba vtedy, ak sa prevádza viac 55% podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach. Zástupcovia Rádia Okey už dávnejšie avizovali, že prípadný investičný partner získa v rádiu menšinový, pravdepodobne tretinový podiel. Z tohto dôvodu nemusia žiadať licenčnú radu o súhlas s takýmto prevodom.



Server Mediálne.sk pred časom priniesol informáciu, že nový investor Rádia Okey by mohol pochádzať z Francúzska. V tejto súvislosti sa spomína mediálna skupina Lagardere, ktorá ovláda viacero významných rozhlasových staníc v Česku. Šéf českej pobočky Michel Fleischmann opakovane potvrdil záujem o vstup na slovenský trh. Naposledy sa o tejto myšlienke otvorene vyjadril v júli minulého roka, v rozhovore pre server RadioTV.cz: “Na Slovensku sme učinili niekoľko pokusov, ktoré sú zatiaľ bez výsledku, ale ten zámer skupiny ísť na Slovensko existuje, ale s kým a v akej forme, to sa mení na základe ponuky a dopytu. Je ale pravda, že by sme chceli ísť na Slovensko a podnikať tam na rozhlasovom trhu,” uviedol Fleischmann.

Juraj Koiš | další články autora 17.01 12:15

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků