Zmeny v Rádiu OKEY pod rúškom tajomstva

Licenčná rada koncom minulého odsúhlasila jednopercentný prevod medzi dvomi akcionármi Rádia Okey a nedávno vzala na vedomie aj ďalší prevod v licencovanej spoločnosti, ktorý však už nebol konkretizovaný z dôvodu obchodného tajomstva.– Kto bude novým partnerom Rádia Okey? –
* Do Rádia OKEY pravdepodobne vstúpi nový investor. Nasvedčujú tomu prevody akcií v spoločnosti Okey rádio, a.s., ktorá vlastní licenciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu koncom minulého odsúhlasila jednopercentný prevod medzi dvomi akcionármi a pred nedávnom vzala na vedomie aj ďalší prevod v spoločnosti, ktorý však už nebol konkretizovaný z dôvodu obchodného tajomstva. Rovnako nie sú zatiaľ zverejnené ani zmeny právnych skutočností, ktoré by mohli napovedať viac o vstupe investora.Radio OkeyRada na základe žiadostí účastníka konania, OKEY RÁDIO, a.s., udelila 19. decembra 2006 predchádzajúci súhlas s prevodom 1% obchodného podielu akcionára spoločnosti,” potvrdil nám Riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Tento prevod realizoval akcionár R-MEDIA, s.r.o, nadobúdateľom bola spoločnosť FORWARD-MEDIA, spol. s r.o. Predchádzajúci súhlas Rady je uvedený v zápise zo dňa 19.12.2006.O niekoľko dní však malo dôjsť k ďalšiemu prevodu, ktorý však už nebol vedený ako správne konanie pod vplyvom RVR. “Prevod obchodných podielov zo dňa 28.12.2006 nebol vedený ako správne konanie, nakoľko Rada naň nemala kompetencie v zmysle zákona. Žiadateľ avizoval len zmeny právnych skutočností svojich spoločníkov, požiadal však o utajenie údajov z dôvodu obchodného tajomstva,” uvádza sa vo vyjadrení licenčného odboru RVR, ktoré nám zaslal Kukliš.Na prevod menšinového podielu netreba súhlas radyToto stanovisko sa dá vyložiť aj tak, že prevod akcií z konca roka prebehol bez predošlého súhlasu Rady. Zákon o vysielaní a retransmisii totiž vyžaduje súhlas iba vtedy, ak sa prevádza viac 55% podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach. Zástupcovia Rádia Okey už dávnejšie avizovali, že prípadný investičný partner získa v rádiu menšinový, pravdepodobne tretinový podiel. Z tohto dôvodu nemusia žiadať licenčnú radu o súhlas s takýmto prevodom.Server Mediálne.sk pred časom priniesol informáciu, že nový investor Rádia Okey by mohol pochádzať z Francúzska. V tejto súvislosti sa spomína mediálna skupina Lagardere, ktorá ovláda viacero významných rozhlasových staníc v Česku. Šéf českej pobočky Michel Fleischmann opakovane potvrdil záujem o vstup na slovenský trh. Naposledy sa o tejto myšlienke otvorene vyjadril v júli minulého roka, v rozhovore pre server RadioTV.cz: “Na Slovensku sme učinili niekoľko pokusov, ktoré sú zatiaľ bez výsledku, ale ten zámer skupiny ísť na Slovensko existuje, ale s kým a v akej forme, to sa mení na základe ponuky a dopytu. Je ale pravda, že by sme chceli ísť na Slovensko a podnikať tam na rozhlasovom trhu,” uviedol Fleischmann.

Juraj Koiš | další články autora 17.01 12:15

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků