SRo 6 zatiaľ zostáva, vedenie podá žalobu na štát

Rozhlasová rada dnes prijala záväzné uznesenie, v ktorom nesúhlasí so zrušením vysielania SRo 6 – RSI. Vedenie rozhlasu môže pokračovať v úsporných opatreniach, ale tie sa nesmú dotknúť oblastí priamo súvisiacich s tvorbou a vysielaním programu.– Pomôže vláda ešte niekedy rozhlasu? –
* Koncom minulého roka získal Slovenský rozhlas pomerne štedrú dotáciu na oddĺženie od Ministerstva financií, čím dosiahol kladné hospodárenie. Napriek tejto pomoci avizuje vedenie SRo žalobu na štát kvôli financovaniu zahraničného vysielania. Slovenskú republiku by malo v spore zastupovať práve Ministerstvo financií.SRo 6 Zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu na krátkych vlnách zatiaľ nebude zrušené. Rozhlasová rada dnes zaviazala generálneho riaditeľa SRo Jaroslava Rezníka uznesením, v ktorom nesúhlasí so zrušením vysielania SRo 6 – Radia Slovakia International. Rozhlas môže pokračovať v úsporných opatreniach, ale tie sa nesmú dotknúť oblastí priamo súvisiacich s tvorbou a vysielaním programu. Členovia Rady SRo v uznesení od Rezníka požadujú, aby návrh organizačných zmien v rozhlase predkladal na schválenie. Tie by nemali ohroziť súčasný rozsah, kvalitu a žánrovú rôznorodosť vysielania verejnoprávneho rozhlasu.Rozhodnutie rady znamená, že z predkladaných racionalizačných a reštriktívnych opatrení zatiaľ neuskutočníme len tie, ktoré sa týkajú zahraničného vysielania,” zdôraznil generálny riaditeľ SRo. Ako poukázal, manažment predložil opatrenia, vďaka ktorým by bolo možné ušetriť 130 miliónov korún. O túto sumu je totiž vyššia strata rozhlasu na rozdiel od plánovanej 200 miliónovej. Na zahraničnom vysielaní sa malo ušetriť 16 miliónov korún. “Z toho vyplýva, že ušetríme 114 miliónov a to znamená zastavenie všetkých investičných a neinvestičných aktivít,” povedal Rezník. Rozhlas bude podľa neho fungovať v úspornom prevádzkovom režime, ale vysielanie by nemalo byť ohrozené.Rezník chcel zahraničné vysielanie iba na interneteSRo 6 Riaditeľ rozhlasu mal pôvodne zámer zlúčiť redakciu zahraničného vysielania s internetovou stránkou SRo a namiesto živého vysielania na krátkych vlnách prenášať iba časti programu na internete. V rámci zlúčenej redakcie by zostalo 16 zamestnancov pôvodnej redakcie RSI. Predseda Rady SRo Michal Dzurjanin sa však vyjadril, že vypnutím krátkych vĺn a následne aj satelitu by došlo k porušeniu Zákona o Slovenskom rozhlase. Povinnosťou verejnoprávneho média je aj zabezpečiť vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia. Jaroslav Rezník na tento argument reagoval svojsky – podľa neho stačí aj vysielanie “radio on demand” na splnenie tejto povinnosti. Dzurjanin následne zacitoval pasáže Zákona o vysielaní a retransmisii, kde internetove vysielanie (on demand) nie je vysielaním v zmysle našej legislatívy…Na otázku prečo sa zlá finančná situácia rozhlasu ešte viac vyhrotila Rezník odpovedal, že hlavnou príčinou je výpadok príjmov z koncesionárskych poplatkov a reklamy. Podľa jeho slov má Slovenský rozhlas v súčanosti až 40% neplatiacich koncesionárov. Predseda Dozornej komisie SRo informoval, že verejnoprávne médium v minulom roku podržali aj Rádiokomunikácie. Záväzok voči nim bol uhradený až zo štátnej dotácie udelenej na oddĺženie rozhlasu koncom roka.Minister kultúry ponúkol rozhlasu pomocSRo 6 Členovnia rady sa zaujímali o to, v akom štádiu je Rezníkom avizované podanie žaloby na štát pre neplnenie povinností pri financovaní Slovenského rozhlasu. Riaditeľ rozhlasu odpovedal, že žaloba bude podaná do konca augusta. Ak rozhlas uspeje, pôjde podľa Rezníka o precedens, keď by súd zaviazal štát dofinancovať toto médium.Minister kultúry František Tóth si však nemyslí, že by mal štát ešte viac dotovať prevádzku verejnoprávnej inštitúcie ani pokrývať náklady na jeho zahraničné vysielanie. “Slovenský rozhlas vnímam ako samosprávnu inštitúciu fungujúcu v právnom systéme a je na Rozhlasovej rade a manažmente vychádzať s peniazmi, ktoré majú k dispozícii tak, aby napĺňali zákon o SRo,” vyhlásil. Šéf rezortu kultúry navrhol, že jeho ministerstvo zaplatí nezávislú právnu analýzu, z ktorej bude jasné, či štát je alebo nie je povinný dať rozhlasu peniaze na zahraničné vysielanie. Minister Tóth ešte prisľúbil, že jeho rezort zorganizuje stretnutie SRo a Slovenskej televízie, z ktorého by mohol vzísť spoločný návrh zákona o koncesionárskych poplatkoch. Okrem toho sa bude snažiť pomôcť aj tým, že sa pokúsi hľadať možnosti na prenajatie voľných priestorov v budove rozhlasu jednej zo svojich inštitúcií.Poznámka: Článok zostavený z vlastných zdrojov s využitím servisu agentúry SITA.

Juraj Koiš | další články autora 19.07 09:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků