Spor medzi Slovenským rozhlasom a Lawyer Partners sa komplikuje

Vymáhanie nezaplatených koncesionárskych poplatkov, ktoré pre Slovenský rozhlas mala realizovať spoločnosť Lawyer Partners, sa komplikuje. Súčasné vedenie verejnoprávneho rozhlasu sa usiluje o určenie neplatnosti súvisiacich zmlúv súdnou cestou, kým spoločnosť Lawyer Partners naďalej pokračuje vo vymáhaní koncesii a ponúka dlžníkom novú možnosť urovnania dlhov dohodou o novácii. Prinášame vám podrobný prehľad tejto kauzy, ktorá sa začala už v roku 2005. K téme sa už verejne vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ rozhlasu Jaroslav Rezník, ktorý zmluvu s Lawyer Partners vtedy podpísal.

Podpis zmluvy v roku 2005


Celá kauza má korene ešte v roku 2005. Vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners (dnes používa názov Lawyer Partners – LP), ktorá prevzala desiatky miliónov dlhov koncesionárov voči tomuto médiu. Spoločnosť týmto získala právo vymáhať nezaplatené koncesie. Následne vyzvala koncesionárov, aby zaplatili dlžné poplatky. Problémom, ktorý sa dnes rieši, je však vymáhanie sankcií, ktoré sa v niektorých prípadoch vyšplhali do státisícových súm.


Okrem rámcovej zmluvy, ktorú mal podpísať za rozhlas vtedajší generálny riaditeľ, boli so spoločnosťou Lawyer Partners uzavreté dve realizačné zmluvy. Podľa informácií agentúry SITA, v septembri 2005 bola uzavretá prvá realizačná zmluva, ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Druhá realizačná zmluva má byť z januára 2006, a cez ňu bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Ako uviedol denník Pravda, z prvej sumy 90-miliónov korún sa spoločnosti Lawyer Partners podarilo vymôcť 76 miliónov, ale rozhlas z tejto sumy dostal zatiaľ iba 18 miliónov.


Rokovania o ukončení zmluvy


Nové vedenie SRo na čele s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou, ktorá nastúpila do funkcie v polovici minulého roka, sa dlhodobo usiluje o ukončenie spolupráce s LP. Spoločnosť ponúkla riešenie, v rámci ktorého bola ochotná postúpiť pohľadávky rozhlasu späť za 145 miliónov korún. S týmto riešením rozhlas nesúhlasil a jeho manažment 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy. Tento krok však neakceptovala spoločnosť Lawyer Partners a jediným riešením podľa Zemkovej bolo podanie žaloby na súd. V nej vedenie SRo žiada určiť absolútnu neplatnosť rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2.


Vedenie SRo bolo a je podľa Zemkovej totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V súvislosti s druhou realizačnou zmluvou dokonca manažment rozhlasu podal trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo. Súd robí kroky, aby v kauze neplatnosti zmúv otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.


Spoločnosť ponúka dlžníkom dohodu o novácii


Firma Lawyer Partners ponúka koncesionárom možnosť mimosúdnej dohody, tzv. dohodu o novácii. Napríklad jednému z koncesionárov, ktorý nezaplatil koncesionársky poplatok za jeden mesiac, teda vo výške 40 korún, vznikol podľa spoločnosti dlh z omeškania 80 tisíc korún. Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. Názory na túto vec sú rôzne. Súčasná generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková upozorňuje na už spomenutý súdny spor o neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Slovenským rozhlasom a LP.


Keďže súd ešte nerozhodol, či LP vôbec mohla v súlade so zákonom získať pohľadávky z koncesionárskych poplatkov, jej konanie smerujúce k vymoženiu týchto pohľadávok nemôže požívať súdnu ochranu a je prinajmenšom predčasné,” uvádza sa v stanovisku Zemkovej, ktoré poskytla agentúre SITA. Zároveň však dodala, že do vzťahu medzi Lawyer Partners a koncesionármi už Slovenský rozhlas nemôže účinne vstúpiť, pretože na to nemá žiadne relevantné právne prostriedky.


Jaroslav Rezník: Dohoda s BSP LP bola najvýhodnejšia


K aktuálnej situácii sa prostredníctvom tlačovej správy vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník, ktorý rámcovú zmluvu s Lawyer Partners uzavrel. “K takejto zmluve došlo preto, lebo Slovenský rozhlas sa v tom čase dlhodobo boril s problémom nízkej platobnej disciplíny koncesionárov. Rozhlas sa tým dostával do červených čísiel a strát. Spoločnosť LP (vtedy BSP LP) mala pomôcť rozhlasu dostať sa k peniazom, ktoré mu na základe zákona patria,” píše Rezník. Podľa neho bola spolupráca s touto spoločnosťou najvýhodnejšia, pretože ako jediná bola ochotná realizovať výber bez nadhodnoteného obohacovania sa.


Spoločnosť bola vybraná riadnym výberovým konaním a bola jedinou, ktorá bola ochotná realizovať výber za 100 percent nominálu, teba bez nadhodnoteného obohacovania sa. Bolo jej postúpených niečo vyše 90 miliónov a zaviazala sa, že tú istú sumu zaplatí rozhlasu. Rozhlas nemal s výberom žiadne administratívne náklady,” dodáva Rezník. Exriaditeľ SRo nesúhlasí so súčasným postupom Lawyer Partners a nerozumie mu. “Idú tak nielen proti koncesionárom, ale aj proti sebe a proti podstate filozofie základnej rámcovej zmluvy – na základe ktorej mali vyberať iba istinu nedoplatkov – teda to, čo zo zákona mali zaplatiť Slovenskému rozhlasu – a žiadne penále.


Nejasnosti spôsobuje generálny pardon


Celú kauzu čiastočne komplikuje aj tzv. generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006. Ten vstúpil do platnosti 21. februára 2006 a umožňoval koncesionárom, aby zaplatili dlžnú sumu bez poplatkov z omeškania. Koncesionári tak mohli urobiť najneskôr do 22. apríla 2006, aby sa na nich generálny pardon vzťahoval. Vedú sa však spory o to, či sa generálny pardon vzťahuje aj na tých koncesionárov, ktorí svoj dlh uhradili ešte pred jeho účinnosťou. Spoločnosť Lawyer Partners si to nemyslí, a ponúka aj týmto koncesionárom dohodu o novácii.


Opačný názor má minister kultúry Marek Maďarič. “Osobne sa domnievam, že pokiaľ sa tie výzvy týkajú ľudí, ktorí uhradili nedoplatok aj pred generálnym pardonom, tak sa aj na nich vzťahuje generálny pardon. Rozhodnúť o tom môže len súd, ale ja sa domnievam, že je to tak,” citovala Maďariča agentúra SITA. Minister zároveň informoval, že v krátkom čase pripraví právny nástroj, ktorý by mal pomôcť riešiť situáciu, a zabrániť podobným vymáhačským aktivitám, ak ľudia zaplatia nedoplatok. Je možné, že zmienené právne opatrenie sa prijme v skrátenom legislatívnom konaní ešte na prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje nový zákon o poplatkoch za SRo a STV.


Zmluva medzi SRo a LP platí, kým ju nezruší súd


Exriaditeľ SRo Jaroslav Rezník ponúka na celú vec dva pohľady podľa toho, či a kedy koncesionár uhradil dlžnú sumu. “Keby som bol koncesionárom, ktorý zaplatil istinu – teda dlžnú sumu za koncesionársky poplatok v období od 10. októbra 2005 do do 22. apríla 2006 v súlade s výzvou, ktorá bola koncesionárom doručovaná v čase, keď platil gnerálny pardon, tak by som penále nezaplatil a nepristúpil by som na dohodu o novácii,” hovorí Rezník. Tým koncesionárom, ktorí na takúto výzvu v uvedenej lehote vôbec nereagovali Rezník radí, aby súhlasili s dohodou o novácii. “V tomto prípade by som s dohodou o novácii súhlasil, pretože by som si uvedomil, že som porušil zákon. A zaplatiť 1000 korún namiesto – napríklad poplatku z omeškania, ktorý môže byť aj 300 tisíc korún – je výhodnejšie,” dodáva Rezník.


Jaroslav Rezník však upozorňuje, že hoci súčasné vedenie SRo dalo zmluvu so spoločnosťou Lawyer Partners na súd, táto zmluva platí, až kým o nej súd nerozhodne, prípadne nezruší. “Preto by koncesionár, ktorý nezaplatil včas, nemal už viac riskovať,” píše Rezník. Podľa súčasnej generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej Slovenský rozhlas podnikol všetky právne kroky, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, na to, aby zastavil vymáhačské aktivity spoločnosti Lawyer Partners.

Juraj Koiš | další články autora 28.06 04:56

 • gabi hovorí:

  prosim vas uz som prehladala cely net ale telefonicky kontakt ani sidlo spolocnosti bsp lawyer partners som nenasla prosim ak mate dakto kontakt napiste mi ho dakujem

  • katka hovorí:

   Niektore sudy vyhovuju plnom rosahu tak aj penale omeskania tak kto porusil dohodu kkora strana z 2008 lawyers alebo rtvs ved od 2013 podavaju hromadne zlaloby

  • eva hovorí:

   já mám ten istý problém.Zo súdu mi prišlo uznesenie z roku 2013 na zaplatenie 3,36 euro,za obdobie-4.až 10. mesiac 2003,pritom svoj bytsom v decembri 2002 predala a trvalú adresu som mala u kamarátky,úplne inde.Od roku 2003 od februára sa dokonca zdržujem v českej republike ,kde som zamestnaná.Trvalé bydlisko mám dodnes v Bardejove,v tej istej budove,kde sídli policia mi vydali aj obč.preukaz,no až minulý mesiac na popud súdu ma policia “našla”.Telefonicky skontaktovali syna,ktorý má iné priezvisko ako já/cez jej priatelku/,pritom stačilo zavolať na evidenciu obyvateľstva…!!Každopádne,od súdu doručené písomnosti-návrh,uznesenie -ani na jednom spise,dokumente-není podpis!!!!Podpis súkyne,advokáta,ani paní ktorá zpracovala návrh a poslala.Napísala som námietku a poslala súdu,advokátovi ktorý podal návrh a aj spoločnosti LP.Od spoločnosti LP sa mi list vrátil.Hľadala som na internete firmu,no..že by zanikla?Je zaujímavé aj to,že nedoplatok do apríla 2003-od decembra 2002 nevznikol??,kedže od decembra som neplatila lebo byt mal nového majiteľa!!Taktiež,je smutné,keď súd vydá uznesenie,len na základe jednostranných tvrdení-veď takisto by mohol samosudca aspoň lahkozistitelnú a pre podaný návrh podstatnú vec zistiť,zkontrolovať-zavolať na evidenciu obyvatelstva či trvalá adresa v čase nedoplatkov súhlasí s tvrdením v návrhu.

  • eva hovorí:

   Našla som teraz ,ale neviem či je to stále tá istá firma,no-každopádne:BSP Lawyer Partners Nagano office Center K červenému dvoru PSČ 130 00 Praha 3
   Telefon: 00420246051004.Každopádne,já na túto adresu pošlem tú moju námietku vo veci,aby som mala komplet poslané každému z účastníkov.Uvidím…ako sa zachová súd,advokát a spoločnosť.

 • Miriam Oravcová hovorí:

  Mám takú istú skúsenosť s LP. Absolutne som nemala vedomosť o nejakom nedoplatku za koncesionárske poplatky – u mňa ide o 1,32 eur. Taktiež z dôvodu, že som sa 2 x sťahovala. Keď ma vedeli nájsť teraz, ako to, že to nevedeli v čase, o ktorý išlo,
  v mojom prípade asi z novembra 2003. Tiež bol vydaný v r. 2010 platobný rozkaz, o ktorom som absolutne nič nevedela. Pritom, aj keď som sa sťahovala,trvalé bydlisko som mala stále na jednej a tej istej adrese. Nič mi však doručené nebolo. Taktiež ma poburuje vymáhanie cez LP a následne súdom, pre úplne zanedbateľnú čiastku, popritom ešte keď nie som si vedomá, že by som mala akýkoľvek dlh. Súdy sú zaťažované takýmito nezmyselnými žalobami, pritom rôzni tunelári, podvodníci vo veľkom a pod. si veselo behajú po svete, nič sa im nestane. Ich ešte zákon chráni!!!

  • Magda hovorí:

   mám podobný problém dostala som zo súdu platobný príkaz na zaplatenie nedosplatku 1,33€ plus súdne trovy a poplatky vo výške cca 80€ výška môjho nedoplatku bola 40 Sk z roku 2005 o čom som nemala ani tušenia, taktiež som nedostala žiadnu upomienku o dodatočnú ohradu nedoplatku ani nič podobné, ak by mi bola prišla upomienka tak ju určite uhradím, pretože celý život si poctivo platím všetky poplatky, teraz neviem či to mám uhradiť alebo podať odpor

 • Anna hovorí:

  Z okresného súdu som dostala platobný rozkaz na nedoplatok 1,33 eur o ktorom som dlho netušila. Vznikol, keď sme sa sťahovali do nového bytu . Presťahovali sme sa v auguste, rozhlas som odhlásila 11. septembra a tak vlastne bol na svete dlh, za 11. septembrových dní, na ktorý ma pošta 3 a pol roka neupozornila a ja som si ho neuvedomila. Pri sťahovaní som zaplatila na pošte preposielanie pošty na novú adresu ale neprišla žiadna upomienka . Až po vyše 3 rokoch mi poslala spoločnosť Lawyer Partners vyčíslenie dlhu na 390 000,- + 40,- Sk, potom sa chceli dohodnúť na sume 10 000 + 40,- Sk, čo mi pripadalo absurdné. Už aj pomenovanie neplatič. Nikdy som nikomu nič nedlhovala. Vždy som išla na poštu a pri okienku Sipo som tých nešťastných 40,- Sk zaplatila. Teraz po 6 rokoch mi prišiel platobný rozkaz zo súdu na už vyplatený dlh. Mám za to, že v mnohých prípadoch je na vine pošta, kde končia mnohé zásielky…? Aký je to zákon, keď aj zásielky, ktoré pošta nevie doručiť sa považujú za doručené. V žalobe som bola označená za ignoranta, ktorý odmieta komunikovať a je neochotný poskytnúť súčinnosť, hoci som o celej veci nemala ani tušenie. Keď som si teraz čítala vaše komentáre, zisťujem ,že vo väčšine prípadov, sa do tejto situácie dostali nič netušiaci ľudia. Zákony štátu sú neprimerane tvrdé pre čestných ľudí, len škoda, že primeranú tvrdosť nepozná štát najmä na spoločnosti , ktoré tunelovali a tunelujú. Sama som prišla pre finančných žralokov o mnohoročné úspory pre moje deti, keď sa hodnotné akcie z jedného dňa na druhý zmenili na bezcenný zdrap papiera. Súdy sa zaoberajú 40,- korunovými dlhmi , namiesto toho , aby riešili skutočných zlodejov.

 • Jarmila hovorí:

  Podobne ako Liv, aj ja som dnes (31.10.2013) dostala doporučený list z Okresného súdu Malacky, aby som sa do 15 dní vyjadrila k návrhu firmy Lawyer Partners o zaplatenie 2,65 EUR s príslušenstvom, pričom súd má podľa LP vydať platobný rozkaz na 80,-SK a trovy konania vo výške 2464,- SK (už mi v skrini žiadne SK nezostali!). Údajne som neplatila koncesionárske poplatky od 1.9.1999 do 31.7.2003 a 1.8.2003 do 30.6.2005. Od augusta 2003 sme sa z Bratislavy presťahovali do obce Pernek, pričom všade som zmenu adresy nahlásila, dokonca som mala na pošte zariadené doposíelanie pošty.O existencii nejakej fiktívnej pohľadávky som sa dozvedela v r. 2012 až z oznámenia súdu BA I, že vec postupujú do Malaciek. Okamžite som poslala doporučene list Lawyer Partners, aby vyšpecifikovali pohľadávku, a ak je oprávnená, že ju zaplatím. Firma LP samozrejme zahrala mŕtveho chrobáka a ja som sa až dnes dozvedela, o čo ide. Samozrejme, pohľadávka je naprostý nezmysel, pretože svoje účty som vždy platila, dokonca mám na obdobie 2003-2005 odložené aj doklady. Staršie účty som po presťahovaní bohužiaľ vyhodila. Neviem, či niekto archivuje účty staršie ako 10 rokov. Nerobí to ani SIPO, povedali mi, že majú evidenciu len 3 roky dozadu. Celá vec zaváňa kolosálnym podvodom a slušní občania musia opäť dokazovať, že sú slušní a gauneri sa môžu len uchechtávať zo svojich rezidencií v daňových rajoch.

 • liv hovorí:

  Mne došiel doporučený list zo súdu DNES – za 40 SK z roku 2005 chcú 70 Eur (vraj súdne trovy) i napriek tomu, že so úžerníkom z Lawyer Partners,a.s.zaplatila (zo strachom pred súdom) 10 000SK plus tých dlžných 40. Nik nám žiadnu výzvu k zaplateniu neposlal. NIČ!!!!…..
  Začo mám platiť 7O Eur, keď oni neoprávnene disponujú od roku 2005 s mojimi 10 000 korún??????????????????
  Nemala by som zažalovať ja ich?

 • Štefan hovorí:

  Vie mi niekto poradiť,či je v tomto “prehnitom štáte” vôbec normálne a možné aby Okresný súd konkrétne v Dunajskej Strede vydal Platobný rozkaz voči mojej osobe na pohľadávku v sume 2,65 € + trovy konania v sume 65,19 € ???
  Jedná sa o pohľadávku o ktorej vôbec neviem,návrh na vydanie platobného rozkazu nie je podpísaný osobou,ktorá zastupuje navrhovateľa- v tomto prípade Lawyer Partners,a.s. ktorá vymáha nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch,bohužiaľ aj takých ktoré boli už dávno uhradené. Kto má toľko drzosti aby vymáhal SMIEŠNY NEDOPLATOK 2,65 € súdnou cestou za čo ani nezaplatí poplatok za podanie návrhu na súd,ďalej si vyúčtuje trovy konania- ktoré možno ani nevznikli a kto je majiteľom účtu vedeného vo VÚB,a.s. č. 2137944853/0200 ???!!!

 • Luba hovorí:

  Ak niekto cita tieto nase staznosti a aj sa ho to tyka, prosim spojme sa, ved nie sme ziadni neporiadnici, my chceme dat veci na pravu mieru, nie aby nas niekto vlacil po sudoch. Pisem na Lawyer partners, aby mi vysvetlili o co sa jedna, nikto nereaguje, Co mam robit. Ak som na ozaj niekomu nieco dlzna(ja o tom naozaj neviem) nic som nedostala cele roky az teraz zo sudu, tak preco mlcia, ked chcem pripadne dlznu sumu vyrovnat mimosudne. Ani neviem co mam robit a kto nam pomoze tuto zamotanu vec rozmotat. Ak niekto viete, prosim Vas pomozte.

  • Pavol hovorí:

   Dobrý deň,
   keď mi pošlete zoskenované podklady (platobný rozkaz, prílohy) s presným dátumom doručenia zo súdu, skúsim Vám poradiť čo s tým. pavolsivacek@atlas.sk
   Palo

  • katarina hovorí:

   Dnes aj mne prislo yo sudu ye dlzim 47,13 a prislusenstvo, to neviem co znamena, a prislo mi to na adresu kde uz 10rokov nebyvam, konecne si niekto zistil moju adresu a pohladavku z roku 2010,to som tam uz nebyvala, presunuli na spravny sud, volam na cisla Lawyer parnets, a samozrejme zbytocne, to je srasny bordel v tejto republike.moze mi niekto poradit

 • Luba hovorí:

  Dostala som upovedomenie z Okresného súdu, vraj som dĺžna 31,65 EUR…ako to, že o ničom neviem? Nikto ma nekontaktoval, roky, čo to má znamenať? Pošlite mi odôvodnenie, je to nehoráznosť, celý život si všetko poctivo platím.
  Od vcera firme vypisujem e-maili, webovska stranka v sekcii dlznici nefunguje, ani mi nikto neodpoveda.Oni mozu tvrdit, ze poslali urgenciu, alebo nieco podobne, naozaj som cele roky nic nedostala, zistovala som len podla adresy, za co som asi niekomu dlzna. Tato firma nemusi preukazat, ze naozaj poslala nejaky list, alebo urgenciu? Neviem co dalej, poradte….
  Ďakujem

 • eva štočková hovorí:

  zdravim vsetkych, ku ktorym som sa, bohuzial, pridala nedobrovolne aj ja!

  cely zivot bolo pre mna dolezite v prvom rade splatit ucty a az potom financovat svoju rodinu s dvomi dcerami
  dnes nas bezpravny stat orie na nas a my poslusne drzime hubu a dufame, ze raz bude lepsie. nepatrim medzi konfliktne typy, v zivote som prezila aj tragicku smrt svojej cerstvo dospelej dcery, po com nemenujuca firma nebola dodnes schopna povedat slova: prepacte, je nam luto! v kutiku na to cakam od decembra 2005
  doporucenu zasielku som prevzala tento tyzden a pytam sa, kto bude zodpovedni za nepokojne noci uz aj tak oslabeneho zdravia! prosim vas, poradte mi, co mam teraz robit! ako pokracujete vy? podnikli ste nieco? firma lawyer partners ma utajene cislo, sudny proces by mi na vazny, akutny kardiovaskularny syndrom neprospel…
  tazkonadobudnutelny akotaky klud mi zrazu zobral dlh 1,32 EUR s prislusenstvom, comu vobec nerozumiem, i napriek tomu, ze mam ukoncene vysokoskolske vzdelanie a krvopotne, po mnohych utrapach jednomesacnu podlznost vdaka stahovaniu sa do ineho bytu splatenu….

 • dan hovorí:

  su to podvodnici..dnes mi prisiel doporucene pamflet zo sudu, vraj mam platiti nedoplatok 12,94 eur plus trovy..problem je vsak v tom ze rozhlas aj tv mi chodili spolu na fakture za plyn! neda sa jednoducho nezaplatit a hlavne je ze mi uctuju obdobie aj po predaji nehnutelnosti co je nehoraznost, a cele to vyzera ako podvod…1. neda sa predat nehnutelnost pokial je tam nejaka tarcha,2. nemam dovod platiti za obdobie ked som mal byt uz predany a vsetko bolo odhlasene ako treba za asistencie realitky!!! kto ma teda chce okradnut?? ako je mozne ze riadne zaplatene ucty su niekde v evidencii ako nedoplatky?? a akym pravom sa ma snazia vydierat za absurdnu pohladavku?? bordel v tejto krajine nama hranic!!!!

 • Oľga Liebhardová hovorí:

  Dostala som upovedomenie z Okresného súdu, vraj som dĺžna 2,65 EUR…ako to, že o ničom neviem? Nikto ma nekontaktoval, roky, čo to má znamenať? Pošlite mi odôvodnenie, je to nehoráznosť, celý život si všetko poctivo platím. Ďakujem

  • Vladena hovorí:

   Mne sa udialo to iste, minuly tyzden pozdrav zo sudu s oznamenim ohladne PR o zaplatenie 2,65 s prislusenstvom. Predpokladam, ze ide o koncesionarske poplatky (vzhladom na navrhovatela – uzernikov Lawyer Partners a.s. Medzicasom som sa uz 3x prestahovala, byt, na ktory sa vztahuje udajny nedooplatok, som opustala “cisty a vyporiadany”. Len mi povedzte, ako ideme reagovat a co ideme robit. Pretoze nedoplatok je maly, avsak uroky z omeskania, ktore si tu chcu uplatnit budu hviezne!!! A pri vseobecne znamej cinnosti nasich sudov a ubohosti nasej legislativy sa vobec nebudem cudovat, ked uzernik skonci nase spory uspesne!!!

 • Anna hovorí:

  Je to proste nehoráznosť a úžera najvyššieho stupňa. Ja som nedoplatok 140,-Sk zaplatila na základe výzvy 4.11.2005 aj tak mi v júni 2007 prišla výzva na úhradu poplatku z omeškania vo výške 550 000,-Sk.
  Tak tomuto sa hovorí zarábanie peňazí!!!!!

  Čo tak všetci sa spojiť a podať hromadnú žalobu na túto spoločnosť za úžeru?!!!
  Alebo žalovať štát, že takéto čosi dovolí.

 • Ondrej hovorí:

  Z bytu som sa odsťahoval pred 14-timi rokmi, všetko som platil na základe trvalého príkazu cez banku, no 1.februára som dostal obsielku z Okres. súdu v Bratislave, že som v spore s firmou Lawyer Partners a.s., skrz nedoplatok 6,30 EUR. Neviem o čo ide, je možné, že nedoplatok je skutočný, ale prečo ma naň neupozornili včas, nemám problém ho zaplatiť. No súdne ho vymáhať, to je neslýchané! Z firmy Lawyer Partners a.s., mi doteraz neodpovedali o čo ide.
  Neviem komu a za čo mám platiť.

 • gyro hovorí:

  V článku sa píše:
  “… Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. …”

  Nie je to pravda, pristúpením k dohode o novácii LP sľubuje len to, že dlh nebude vymáhať súdne, v návrhu zmluvy vôbec nepíšu, že dlh tým pádom odpustia. Skôr si myslím, že zaplatením a podpisom zmluvy sa k dlhu priznáte a tak majú ďalšiu možnosť vymáhať ho (teraz už nie súdne, ale napríklad bezjbolkami…)

 • Pozorovateľ hovorí:

  Táto kauza sa týka predovšetkým našich peňaženiek a preto sme ožili a ochkáme. Mimo pozornosť verejnosti, aj autorov článku ostáva niekoľko systémových znakov, ktoré svedčia o úbohej úrovni našej legislatívy. Tá doposiaľ umožňuje úžeru, ktorá sa odohráva vo veľkom nielen bez toho, aby ju zákon postihoval, ale aj bez morálneho odsúdenia. Toho by sa možno jednotlivci aj firmy mali báť viac, ako zákonného postihu. No u nás sa vždy oceňuje bohatstvo a nie spôsob, ako niekto k nemu prišiel. Ďalší aspekt: vývoj Slovenského rozhlasu k červeným číslam – boli vždy na vine len zmenené podmienky? Dodnes nie sú prešetrené kauzy Rádia CD International a podobné záležitosti, keď peniaze, ktoré mali ísť do kasy rozhlasu, skončili v súkromných vreckách (kauza orchester)… 1000 Sk za zmluvu o novácii zaplatíme nie pre svoju chybu, ale pre neschopnosť poslancov naformulovať zákon, ktorý by naozaj riešil problém (”generálny pardón”). Ten zákon dopadol tak, ako keby ste niekomu stúpili na nohu, ospravedlnili sa a skočili na ňu ešte raz! – Parlament vedel, prečo neschválil priame prenosy z rokovania: nikto by nemal šancu byť zvolený 2 razy!!! – SRo nezohral v tejto afére (a nielen v nej) čistú úlohu. Možno by stálo za to bojkotovať jeho vysielanie jeden mesiac. Možno by si uvedomili, že hrať nefér hru s poslucháčom (nielen v oblasti financií, ale aj pri manipulácii so štruktúrou vysielania, redaktormi a pod.) sa nevypláca.

 • PALO hovorí:

  Na jednej strane si aspoň neplatiči uvedomili,že treba platiť.Mnohí si mysleli,že nič sa im nemôže stať-niekto sa spoliehal na “veľkú” vymožiteľnosť práva v našej Džamahírii.jedná sa hlavne o tých,ktorí majú peňazí dosť a mysleli si,že všetko im prejde.
  Na strane druhej spôsob a hlavne nárast poplatkov z omeškania je oproste úžera,aká nemá obdobu ani v rómskych osadách.Plus na to,aký bordel majú v papieroch samotní koncesionári a tak isto “tety” v kanceláriaách v SRo,ktoré podľa mňa väčšinu času trávia pitím kávy,pilnikovaním nechtov a sem-tam aj čosi prefotia.

  • hakl hovorí:

   Ty si ale picino. Drviva vetsina postihnuych touto kauzou sa do toho dostala nie umyslene, velakrat ak technickym pochubenim uradov a aj samotneho vyberatela poplatkov. Stacilo na vypadnuty nedoplatok slusne upozornit ako sa v civilizovanom svete patri, podlaznost by sa vyplatila a bolo by to vyriesene. A nie takymto chrapunskym sposobom zautocit na obyvatelov, praveze poctivych, ktori si prihlasili radioprijimac. Ti nepoctivi si raioprijimac neprihlasili a tak dnes nemaju absolutne ziaden problem a vyskieraju sa aj takym debilom ako si ty, moj Palko zadubenucky.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků

Spor medzi Slovenským rozhlasom a Lawyer Partners sa komplikuje

Vymáhanie nezaplatených koncesionárskych poplatkov, ktoré pre Slovenský rozhlas mala realizovať spoločnosť Lawyer Partners, sa komplikuje. Súčasné vedenie verejnoprávneho rozhlasu sa usiluje o určenie neplatnosti súvisiacich zmlúv súdnou cestou, kým spoločnosť Lawyer Partners naďalej pokračuje vo vymáhaní koncesii a ponúka dlžníkom novú možnosť urovnania dlhov dohodou o novácii. Prinášame vám podrobný prehľad tejto kauzy, ktorá sa začala už v roku 2005. K téme sa už verejne vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ rozhlasu Jaroslav Rezník, ktorý zmluvu s Lawyer Partners vtedy podpísal.

Podpis zmluvy v roku 2005


Celá kauza má korene ešte v roku 2005. Vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners (dnes používa názov Lawyer Partners – LP), ktorá prevzala desiatky miliónov dlhov koncesionárov voči tomuto médiu. Spoločnosť týmto získala právo vymáhať nezaplatené koncesie. Následne vyzvala koncesionárov, aby zaplatili dlžné poplatky. Problémom, ktorý sa dnes rieši, je však vymáhanie sankcií, ktoré sa v niektorých prípadoch vyšplhali do státisícových súm.


Okrem rámcovej zmluvy, ktorú mal podpísať za rozhlas vtedajší generálny riaditeľ, boli so spoločnosťou Lawyer Partners uzavreté dve realizačné zmluvy. Podľa informácií agentúry SITA, v septembri 2005 bola uzavretá prvá realizačná zmluva, ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Druhá realizačná zmluva má byť z januára 2006, a cez ňu bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Ako uviedol denník Pravda, z prvej sumy 90-miliónov korún sa spoločnosti Lawyer Partners podarilo vymôcť 76 miliónov, ale rozhlas z tejto sumy dostal zatiaľ iba 18 miliónov.


Rokovania o ukončení zmluvy


Nové vedenie SRo na čele s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou, ktorá nastúpila do funkcie v polovici minulého roka, sa dlhodobo usiluje o ukončenie spolupráce s LP. Spoločnosť ponúkla riešenie, v rámci ktorého bola ochotná postúpiť pohľadávky rozhlasu späť za 145 miliónov korún. S týmto riešením rozhlas nesúhlasil a jeho manažment 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy. Tento krok však neakceptovala spoločnosť Lawyer Partners a jediným riešením podľa Zemkovej bolo podanie žaloby na súd. V nej vedenie SRo žiada určiť absolútnu neplatnosť rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2.


Vedenie SRo bolo a je podľa Zemkovej totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V súvislosti s druhou realizačnou zmluvou dokonca manažment rozhlasu podal trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo. Súd robí kroky, aby v kauze neplatnosti zmúv otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.


Spoločnosť ponúka dlžníkom dohodu o novácii


Firma Lawyer Partners ponúka koncesionárom možnosť mimosúdnej dohody, tzv. dohodu o novácii. Napríklad jednému z koncesionárov, ktorý nezaplatil koncesionársky poplatok za jeden mesiac, teda vo výške 40 korún, vznikol podľa spoločnosti dlh z omeškania 80 tisíc korún. Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. Názory na túto vec sú rôzne. Súčasná generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková upozorňuje na už spomenutý súdny spor o neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Slovenským rozhlasom a LP.


Keďže súd ešte nerozhodol, či LP vôbec mohla v súlade so zákonom získať pohľadávky z koncesionárskych poplatkov, jej konanie smerujúce k vymoženiu týchto pohľadávok nemôže požívať súdnu ochranu a je prinajmenšom predčasné,” uvádza sa v stanovisku Zemkovej, ktoré poskytla agentúre SITA. Zároveň však dodala, že do vzťahu medzi Lawyer Partners a koncesionármi už Slovenský rozhlas nemôže účinne vstúpiť, pretože na to nemá žiadne relevantné právne prostriedky.


Jaroslav Rezník: Dohoda s BSP LP bola najvýhodnejšia


K aktuálnej situácii sa prostredníctvom tlačovej správy vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník, ktorý rámcovú zmluvu s Lawyer Partners uzavrel. “K takejto zmluve došlo preto, lebo Slovenský rozhlas sa v tom čase dlhodobo boril s problémom nízkej platobnej disciplíny koncesionárov. Rozhlas sa tým dostával do červených čísiel a strát. Spoločnosť LP (vtedy BSP LP) mala pomôcť rozhlasu dostať sa k peniazom, ktoré mu na základe zákona patria,” píše Rezník. Podľa neho bola spolupráca s touto spoločnosťou najvýhodnejšia, pretože ako jediná bola ochotná realizovať výber bez nadhodnoteného obohacovania sa.


Spoločnosť bola vybraná riadnym výberovým konaním a bola jedinou, ktorá bola ochotná realizovať výber za 100 percent nominálu, teba bez nadhodnoteného obohacovania sa. Bolo jej postúpených niečo vyše 90 miliónov a zaviazala sa, že tú istú sumu zaplatí rozhlasu. Rozhlas nemal s výberom žiadne administratívne náklady,” dodáva Rezník. Exriaditeľ SRo nesúhlasí so súčasným postupom Lawyer Partners a nerozumie mu. “Idú tak nielen proti koncesionárom, ale aj proti sebe a proti podstate filozofie základnej rámcovej zmluvy – na základe ktorej mali vyberať iba istinu nedoplatkov – teda to, čo zo zákona mali zaplatiť Slovenskému rozhlasu – a žiadne penále.


Nejasnosti spôsobuje generálny pardon


Celú kauzu čiastočne komplikuje aj tzv. generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006. Ten vstúpil do platnosti 21. februára 2006 a umožňoval koncesionárom, aby zaplatili dlžnú sumu bez poplatkov z omeškania. Koncesionári tak mohli urobiť najneskôr do 22. apríla 2006, aby sa na nich generálny pardon vzťahoval. Vedú sa však spory o to, či sa generálny pardon vzťahuje aj na tých koncesionárov, ktorí svoj dlh uhradili ešte pred jeho účinnosťou. Spoločnosť Lawyer Partners si to nemyslí, a ponúka aj týmto koncesionárom dohodu o novácii.


Opačný názor má minister kultúry Marek Maďarič. “Osobne sa domnievam, že pokiaľ sa tie výzvy týkajú ľudí, ktorí uhradili nedoplatok aj pred generálnym pardonom, tak sa aj na nich vzťahuje generálny pardon. Rozhodnúť o tom môže len súd, ale ja sa domnievam, že je to tak,” citovala Maďariča agentúra SITA. Minister zároveň informoval, že v krátkom čase pripraví právny nástroj, ktorý by mal pomôcť riešiť situáciu, a zabrániť podobným vymáhačským aktivitám, ak ľudia zaplatia nedoplatok. Je možné, že zmienené právne opatrenie sa prijme v skrátenom legislatívnom konaní ešte na prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje nový zákon o poplatkoch za SRo a STV.


Zmluva medzi SRo a LP platí, kým ju nezruší súd


Exriaditeľ SRo Jaroslav Rezník ponúka na celú vec dva pohľady podľa toho, či a kedy koncesionár uhradil dlžnú sumu. “Keby som bol koncesionárom, ktorý zaplatil istinu – teda dlžnú sumu za koncesionársky poplatok v období od 10. októbra 2005 do do 22. apríla 2006 v súlade s výzvou, ktorá bola koncesionárom doručovaná v čase, keď platil gnerálny pardon, tak by som penále nezaplatil a nepristúpil by som na dohodu o novácii,” hovorí Rezník. Tým koncesionárom, ktorí na takúto výzvu v uvedenej lehote vôbec nereagovali Rezník radí, aby súhlasili s dohodou o novácii. “V tomto prípade by som s dohodou o novácii súhlasil, pretože by som si uvedomil, že som porušil zákon. A zaplatiť 1000 korún namiesto – napríklad poplatku z omeškania, ktorý môže byť aj 300 tisíc korún – je výhodnejšie,” dodáva Rezník.


Jaroslav Rezník však upozorňuje, že hoci súčasné vedenie SRo dalo zmluvu so spoločnosťou Lawyer Partners na súd, táto zmluva platí, až kým o nej súd nerozhodne, prípadne nezruší. “Preto by koncesionár, ktorý nezaplatil včas, nemal už viac riskovať,” píše Rezník. Podľa súčasnej generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej Slovenský rozhlas podnikol všetky právne kroky, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, na to, aby zastavil vymáhačské aktivity spoločnosti Lawyer Partners.

Agentúra SITA | další články autora 04:56

 • Miriam Oravcová hovorí:

  Dňa 21.2.2014 som vám zaslala prípis na adresu Pri starej Prachárni 13 v tomto znení: Na základe upovedomenia z OS BA I vás žiadam o predloženie podkladov, na základe ktorých žiadate zaplatiť 1.32 eur s prísl. (k spisovej značke 9Ro/251/2010). Odpoveď žiadna!!! Doteraz neevidujem žiadnu komunikáciu ohľadom dlhu 1,32 eur, nikto ma do dnešného dňa nekontaktoval ani telefonicky, ani mailom, ani poštou. List sa mi vrátil 26.2.2014 s poznámkou, že adresát neznámy. Napriek tomu, že nemám vedomosť o tom, že by som niečo rozhlasu dlhovala, zaslala som na horespomenutú vašu adresu čiastku 1,32 eur. Tá sa mi dotefaz nevrátila!!! Túto ste prevzali???
  Ako je možné, že za celých dlhých 7 rokov mi nikto nič o nejakom dlhu neoznámil???
  Ak náhodou ma niekto nevedel nájsť, akoje možné, že teraz ste ma našli??? Moja adresa trvalého bydliska je stále tá istá. Nemáte právo akúkoľvek pohľadávku vymáhať, aj z dôvodu, že neskončilo súdne konanie o vašej oprávnenosti!!!

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků