Slovenské Trans World Radio ukončí vysielanie na krátkych vlnách

Slovenská redakcia celosvetovej kresťanskej stanice Trans World Radio v nedeľu 25. marca ukončí vysielanie na krátkych vlnách. Po sedemnástich rokoch od svojho založenia bude vysielať už iba v programových blokoch na stredných vlnách a celodenne na satelite a na internete, kde od decembra 2005 funguje spoločný projekt českej a slovenskej redakcie pod názvom Rádio 7.

Zástupcovia TWR informovali o chystaných zmenách prostredníctvom programového štvrťročníka Anténa, ktorý získavajú dobrovoľní predplatitelia. “Rozhodnutie o zrušení pravidelného vysielania na krátkych vlnách bolo urobené ako dôsledok zmien prorít podpory zo strany zahraničných podporovateľov, ktorí doteraz financovali náklady na toto vysielanie. Podobne sa ruší vysielanie aj ďalších národných partnerov v strednej Európe,” uvádza redaktor Stano Kráľ v časopise Anténa.


Ranné vysielanie slovenskej redakcie bolo dostupné od 7.30 do 8.00 hod. V ostatných časoch sa pripájali do programu iné jazykové mutácie. Z Bratislavy sa na krátkych vlnách vysielalo ešte aj v sobotu popoludní, a tento blok zostane zachovaný. Rovnako zostávajú aj večerné programy v slovenčine na strednovlnnej frekvencii 1467 kHz, ktoré budú mať pravidelný vysielací čas od 21.00 hod.


Slovenská redakcia vysiela od roku 1990


Trans world radio je najväčšia kresťanská rozhlasová spoločnosť na svete. Vysiela vo viac ako 200 jazykoch a dialektoch a svoj signál šíri prostredníctvom všetkých dostupných technologických platforiem, vrátane krátkych a stredných vĺn alebo satelitu. Prvé vysielanie sa začalo v Maroku pred 53 rokmi, odvtedy sa vytvorilo niekoľko stoviek mutácií programu TWR. Česká a slovenská redakcia boli založené krátko po nežnej revolúcii, vo februári 1990. Trans world radio odvtedy vysielalo vo viacerých kratších programových blokoch.


Významný prielom nastal v roku 2005, kedy česká a slovenská redakcia spolu vytvorili projekt satelitného Rádia 7. Na programe stanice, ktorá vysiela 24 hodín denne na internete a nekódovane aj v satelitnom balíku Sky Link, sa podieľajú obe redakcie približne polovičnou mierou. Vysielanie je financované z dobrovoľných príspevkov poslucháčov, prípadne z grantov. Významnou položkou sú aj prijmy z priamej asignácie dvoch percent daní fyzických a právnických osôb. Takto získané prostriedky vykrývajú približne 10 percent ročného rozpočtu stanice.

Juraj Koiš | další články autora 22.03 07:09

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků